En time trening på kontoret i uken kan kanskje bringe oss litt mer i balanse.

Trening i arbeidstiden bør være obligatorisk, ifølge forskere

Altfor mange timers stillesitting eller monotont arbeid bringer oss i ubalanse. Derfor bør vi trene på jobben, sier forskere.

Menneskets stamfedre, som var jegere og sankere på den afrikanske savannen, utviklet en evne til å forfølge dyrene til fots.

Mennesket utviklet seg til å bli et løpende dyr.

Men mennesket løper ikke lenger for å overleve. I dag brødfør mange seg foran skjermen.

Mye tyder på at det ikke er bra for oss.

3 av 10 nordmenn er overvektige. Over 200 000 har type 2-diabetes, og studier viser at nesten halvparten av oss har vondt i ryggen eller nakken.

– Vi må tenke nytt og endre hele samfunnet, sier Chris MacDonald, som har forsket på trening som behandling for type 2-diabetes. Du kan lese mer om det i videnskab.dk-artikkelen Motion fungerer mod diabetes i videnskabeligt forsøg.

Genetisk mismatch

Vi har endt i en genetisk mismatch. Helt på tvers av genetikken vår, som er like gammel som de jegerne og sankerne som løp etter dyrene på savannen, skriver Chris MacDonald i sin siste bok «Ikke til forhandling – Livets ligning».

Mennesket er ikke skapt til å bevege seg så lite som det gjør i dag, skriver han. Det inaktive moderne livet gjør oss syke. For å komme i balanse må vi ha mer trening inn i hverdagen.

– Vi kan for eksempel begynne å tenke trening inn på arbeidsplassene, foreslår MacDonald.

– I løpet av de neste tyve årene håper jeg at det blir en selvfølge med en halv time med trening i løpet av arbeidsdagen. Det må være noe vi bare gjør. På samme måte som vi spiser lunsj, legger han til.

Mer trening i arbeidstiden

Trening bør være obligatorisk på jobben, sier forskere som har undersøkt saken.

– Vi trenger mer trening på arbeidsplassene, sier Just Bendix Justesen, som er konsulent for bedrifter og seniorforsker ved Syddansk Universitet.

– Det skal være akseptabelt at trening er noe man bruker arbeidstid på. Det vil hjelpe alle de som aldri får trent på fritiden, fortsetter han.

Ansatte blir sunnere

Just Bendix Justesen og kolleger fra SDU har gjennomført et forsøk som viser at trening i arbeidstiden gir bedre helse.

I forsøket fikk 200 kontoransatte trene en time i uken i arbeidstiden. De ble sammenlignet med 200 andre.

De som trente, hadde en signifikant bedre helse målt, blant annet kondisjon og blodtrykk, enn kontrollgruppen, viser studien, som er publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Skikkelig evidens mangler

Vitenskapelig er det ikke undersøkt om trening i løpet av arbeidsdagen senker risikoen for livsstilssykdommer. En slik studie er vanskelig å lage: Den ville kreve at forskere følger tusenvis av mennesker som har trent på jobben gjennom flere tiår.

Det er også vanskelig å dokumentere at det senker sykefraværet, sier Lars L. Andersen.

– Man må følge folk gjennom hele arbeidslivet og ta høyde for at det er alt mulig annet i livet som kan påvirke risikoen for å få skader og bli syk, sier han.

Mye vondt i nakke og skuldre

I dette forsøket trente de kontoransatte en gang i uken med en fast instruktør. De ble samtidig oppfordret til å trene en halv time daglig på fritiden.

Mindre gjennomgripende tiltak kan imidlertid også hjelpe, viser forsøk fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Forskere fra senteret har flere ganger testet om øvelser for nakke, skuldre og rygg hjelper mot smerter.

– Vi har gjennomført over ti randomiserte forsøk med trening på en rekke ulike arbeidsplasser, for eksempel kontorer, laboratorier, byggeplasser, slakterier og i omsorgssektoren, sier forskningsleder Lars L. Andersen, som er professor på NFA.

– På tvers av arbeidsgruppene hjelper trening mot smertene, fortsetter han.

NFAs forskning på effekten av trening i arbeidstiden er publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Se for eksempel her, her, her, her og her.

Styrketrening reduserer smerter markant

Lars L. Andersen og kollegene har blant annet undersøkt hva en kontoransatt får ut av å trene 3 ganger 20 minutter i uken.

– Det var målrettet styrketrening i de områdene av kroppen de hadde vondt i. Treningen reduserte smertene markant i forhold til en kontrollgruppe som syklet tre ganger i uken, sier Andersen.

– Vi gikk videre til andre arbeidsgrupper, der vi fant det samme. Vi så også på det sosiale samholdet. Det ble styrket av at de ansatt trente sammen, legger han til.

Forbeholden professor: Utidig innblanding

Forskerne anbefaler at treningen er obligatorisk og strukturert. Ellers renner det ut i sanden. Da blir det bare de som allerede er i form, som dukker opp.

Professor emeritus Helge Hvid er mer skeptisk. Han har mange års erfaring som arbeidsmiljøforsker.

– Jeg er redd for at en del medarbeidere ikke synes det er en god idé. De vil oppfatte det som utidig innblanding, sier Hvid.

– Noen mennesker synes ikke arbeidsplassen skal bestemme om de skal trene eller ikke. Det må man ta høyde for. Hvis det blir for stor motstand, virker det ikke, fortsetter han.

Avgjørende at det er mening med galskapen

Hvis en bedrift innfører obligatorisk trening, kan det få konsekvenser for forholdet mellom ledere og medarbeidere, advarer Helge Hvid.

– Ledelsen mister legitimitet og autoritet hvis den innfører noe folk synes er tullete, sier han.

Det er avgjørende at medarbeiderne ser en mening med treningen, at ledelsen engasjerer seg, og at det er noen som tar initiativ. Det kan være en utenforstående eller en ildsjel på arbeidsplassen, sier forskerne.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS