En sølvrygg som lever i DR Kongo. Sølvrygger er store og voksne hanner. Disse leder ofte flokken. (Foto: Jose McKenna, Flickr/ CC BY SA 3.0)

Gorillaene hardt rammet av borgerkrig

Arten kan ha kollapset i løpet av de siste 20 årene i DR Kongo. 

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har vært gjennom flere borgerkriger fra 1996, og landet er fortsatt urolig. Krigene har forårsaket flere millioner dødsfall.

Men borgerkrigene har også gått hardt utover gorillastammen i landet, ifølge en ny studie, som er publisert i PLOS One.

De amerikanske, britiske og afrikanske forskerne bak studien anslår at stammen har blitt redusert med hele 77 prosent, sammenlignet med før krigene startet.

Hvordan har de kommet fram til dette antallet?

Vanskelig å anslå

Før borgerkrigen var det rundt 17 000 østlige lavlandsgorillaer i DR Kongo, men nå mener forskerne at det bare er rundt 3800 igjen.

Østlig lavlandsgorilla kalles også Grauers gorilla, og denne underarten har nå tatt steget over til å ha status som kritisk truet på IUCNs rødliste (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Det nye antallet er bare et anslag, forskerne har ikke hatt mulighet til å telle hver enkelt gorilla.

Anslaget er basert på observasjoner av gorillaer i DR Kongo.

Oppsynsmenn

Forskerne har samlet sammen data fra parkene i Kongo, blant annet hvor mange gorillaer oppsynsmenn i parkene har sett mellom 2011 og 2015.

De har også undersøkt ti kjente samlingssteder for gorillaene. På seks av disse stedene skal det være mellom 80-100 prosent nedgang, sammenlignet med før krigen.

Forskerne anslår at de gjenlevende gorillaene lever på et område som er rundt 20 000 kvadratkilometer.

Hva skyldes nedgangen?

Hvis forskerne har rett i at antallet gorillaer har gått så dramatisk ned, betyr dette at stammen har lidd mye.

Ifølge forskerne har krigene ført til at store områder har blitt avskoget. Militstropper som lever i skogen har måttet ty til å jakte på dyrelivet som lever der.

Selv om anslaget er dystert, er det et mulig, lite lysglimt for en annen underart av gorillaer. Fjellgorillaen lever i sentral-Afrika, og en studie i tidsskriftet Biological Conservation har vist at det kanskje blir flere av dem.

Men de er fortsatt kritisk truet, ifølge IUCNs rødliste.

Referanse:

Plumptre AJ mfl (2016) Catastrophic Decline of World’s Largest Primate: 80% Loss of Grauer’s Gorilla (Gorilla beringei graueri) Population Justifies Critically Endangered Status. PLoS ONE, oktober 2016. DOI: 10.1371/journal.pone.0162697. 

Powered by Labrador CMS