Her ser du en brasiliansk kapusinerape knekke nøtter med en stein. (Foto: Ben Cranke, Nature Picture Library, NTB scanpix)

Her har apene brukt steinverktøy i minst 3000 år

Det er ikke bare menneskene som bruker verktøy for å gjøre livet lettere. Disse apene har brukt en stein-teknikk i minst 3000 år.

Tidlige mennesker brukte steinverktøy i flere millioner år. Det er ikke mer enn litt over 5000 år siden vi begynte å bruke bronse til å lage verktøy.

Flere andre apearter bruker også verktøy av forskjellige slag - og blant dem finner vi noen kapusineraper. Disse små apene lever i Brasil, og er blant annet kjent for å bruke steinverktøy til å åpne cashewnøtter. De har utviklet en slags hammer og ambolt-teknikk, hvor de legger nøtten på en stein eller på trerøtter og slår med en mindre hammerstein.

Disse steinene blir spesielt valgt ut, og brukes til å knekke mange, mange nøtter.

Nå har en forskergruppe brukt arkeologiske metoder for å undersøke hvor denne teknikken har blitt brukt på et kjent nøtteknekke-sted i Brasil.

Dateringer og analyser av stedet viste at kapusineraper har brukt steinverktøy her i nesten 3000 år, og forskerne dokumenterer også at verktøybruken har endret seg.

Stein på stein

Forskerne er ganske sikre på at det er apeverktøy de ser spor etter, og ikke menneskeverktøy. Forskerne har nemlig ikke funnet noe tegn etter steinverktøyproduksjon, som er typisk hvis det var snakk om mennesker.

Verktøyene til apene er små steiner med klare slagpunkter, hvor mange fortsatt hadde cashewnøtt-rester på steinen. Forskerne har funnet over 122 steiner som tydelig er brukt av apene. De har også brukt karbondatering til å finne ut når steinene ble brukt. Du kan lese mer om denne dateringsteknikken her på forskning.no:

Men forskerne mener å ha funnet noen klare mønstre i hvordan verktøyene endrer seg over tid. For 3000 år siden var verktøyene små og bar preg av hard bruk, men for rundt 2400 år siden begynner apene å bruke større steiner.

Forskerne tolker dette som at apene begynte å spise mat som var vanskeligere å åpne, slik at de trengte mer slagkraft.

Dette mønsteret fortsatte i over 2000 år, før apene gikk tilbake til mindre steiner, som igjen tyder på at maten var lettere å nå.

Men kan dette egentlig si noe om utvikling i verktøybruk hos apene?

Dette er den samme vertøybrukende arten, kalt svartstripet kapusinerape. (Bilde: Tiago Falótico/CC BY-SA 3.0)

Kognitiv utvikling?

Endringer i hvordan steinverktøy ble produsert av tidlige mennesker kan si noe om hvordan de tilpasset seg og hvilke atferdsendringer som skjedde gjennom tidene, ifølge forskningsartikkelen, som er publisert i tidsskriftet Nature ecology & evolution.

Men denne endringen som forskerne finner i apeverktøyene kan forklares på flere måter.

Tidligere forskning har vist at kapusinerapene lærer yngre generasjoner hvordan de skal bruke stein for å åpne for eksempel cashewnøtter. Det kan ta flere år før de nye generasjonene blir gode til å bruke teknikken.

Endringene over tid kan for eksempel bety at forskjellige grupper som hadde forskjellige preferanser og teknikker har brukt det samme stedet på ulike tidspunkt, og forskerne har funnet de samlede restene av disse gruppene.

Apene kan ha hatt ulik tilgang på mat, for eksempel kan det ha vært færre eller flere cashewtrær i visse tidsperioder. Dermed har apene funnet annen mat som trenger andre teknikker.

Alternativt er det snakk om en stor gruppe som faktisk endret preferanser og teknikker over tid, men det er ikke mulig å si sikkert hva som egentlig skjedde her.

Forskerne mener uansett å vise at disse apene har brukt steinverktøy på litt forskjellige måter over en lang tidsperiode.

Referanser:

Proffitt mfl: Three thousand years of wild capuchin stone tool use. Nature ecology & evolution, 2019. DOI: 10.1038/s41559-019-0904-4. Sammendrag

Powered by Labrador CMS