Nytt syn på sosial angst

"Han er bare veldig sjenert", ville man kanskje tenkt før. I dag regnes sosial angst som en vanlig psykisk lidelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste opplever fra tid til annen sosial angst.

Det kan være kriblingen i magen den første dagen i ny jobb, mens man med svette håndflater og stivt smil hilser på nye kolleger.

Eller den sitrende nervøsiteten som brer seg under bryllupsmiddagen, mens man gruer seg til å bli introdusert som neste taler.

Mennesker er sosiale vesener, og behovet for å bli verdsatt og oppfattet som “bra nok” av andre, ligger dypt plantet i oss. Derfor er det normalt og naturlig å føle seg anspent i visse sosiale situasjoner.

Men for enkelte tar nervøsiteten fullstendig overhånd, og vokser ut over alle normale proporsjoner.

Helt hverdagslige ting som det å handle i butikken, eller å spørre en fremmed på gaten om veien, oppleves som ekstremt truende og skremmende.

- Slik sterk sosial angst kan virke hemmende på hele livsutfoldelsen, og føre til alvorlig depresjon og isolasjon, skriver to professorer i tidsskriftet The Lancet.

I artikkelen drøfter forskerne det de mener er den kanskje aller vanligste angstlidelsen i befolkningen.

Endret seg mye

At sosial angst i det hele tatt omtales som en lidelse, er i følge forskerne ikke selvsagt.

- Synet på på sosial angst har endret seg mye bare det siste tiåret, skriver professor Murray B. Stein fra University of California i USA, professor Dan J. Stein fra University of Cape Town i Sør-Afrika.

Tidligere ble personer som led av stor sosial angst kanskje sett på som “svært innadvendte” eller “unormalt sjenerte”.

- Etter hvert har man fått mye større forståelse for hvor utbredt lidelsen er, og at den kan ha en kronisk og ødeleggende effekt, skriver forskerne.

Glidende overgang

Én årsak til at sosial angst lenge ble oversett eller avfeid, kan nettopp være den glidende overgangen mellom normal sosial nervøsitet, og det som kan betegnes som en lidelse.

Mange vil kanskje ikke synes at rødming, hjertebank og svetting i sosiale situasjoner høres så alvorlig ut.

Men når slike symptomene inntreffer under nesten et hvert møte med andre mennesker, blir kan det gå ut over selve livsutfoldelsen.

- Når den sosiale angsten oppleves som direkte hemmende i hverdagen, beveger vi oss utenfor det som kan anses som normalt, skriver forskerne.

Dum og kjedelig

Det er ingen entydige syn på hvorfor enkelte, tilsynelatende uten noen sterk rasjonell grunn, utvikler sosial angst.

Men forskerne skriver at det gjerne bunner i en frykt for å være kjedelig, dum eller lite tiltalende.

De mener at den dårlige selvfølelsen gjerne utvikles mens man er ung, og kan “blomstre” som voksen.

De omtaler også studier som antyder at et hemmende personlighetstrekk (“behavioural inhibition”), der arv kan spille inn, kan være en viktig faktor.

Autister og sosial angst

Det har også vært forsket på sosial angst spesielt hos autistiske personer, for å forsøke å finne ut mer om hvordan hjernen behandler informasjon som er relevant i sosiale sammenhenger.

Andre studier viser har påvist at den såkalte amygdala, en struktur i hjernen som reagerer på emosjonelt ladede signaler, kan være involvert.

- Hos mennesker med hemmende sosial angst, viser amygdala ekstra stor aktivitet når andre menneskers ansiktsuttrykk skal dekodes, skriver forskerne i The Lancet.

Trenger behandling

Et hovedpoeng i artikkelen er at sosial angst må bli anerkjent som en alvorlig lidelse, som krever behandling og oppfølging på likeverdig nivå med andre lidelser.

Forskerne peker på psykoterapi og legemdiler (serotonin-medikamenter) som de mest aktuelle behandlingsformene.

I følge forskerne er det fortsatt enkelte som ikke anerkjenner sosial angst som en faktisk lidelse.

Legemiddelindustrien

Andre hevder at lidelsen er “funnet opp” av legemiddelindustrien, for å selge flere medisiner.

- Slike holdninger tar vi sterkt avstand fra. De er bare med på å ytterligere stigmatisere denne formen for psykiske lidelser, skriver de to forskerne.

Av artikkelen går det fram at den ene forskeren, Murray B. Stein, i løpet av de siste tre årene har utført oppdrag for flere av de store farmasøytiske selskapene.

Lenke:

Hør podcast om artikkelen og sosial angst i The Lancet.

Referanse:

Stein M.B, Stein D.J: Social anxiety disorder. Seminar, The Lancet, Thurday March 27. 2008

Powered by Labrador CMS