Bombekratre har blitt til dammer i dette området i Polen.
Bombekratre har blitt til dammer i dette området i Polen.

I dette polske landskapet kan du fortsett se hvor bombene slo ned i andre verdenskrig

Nå har forskere kartlagt tusenvis av bombekratere som fortsatt kan ses i det polske landskapet.

Polen er et av landene som ble hardest rammet av andre verdenskrig, og rundt seks millioner innbyggere skal ha mistet livet i løpet av krigen, ifølge BBC.

Historikere sier også at krigen begynte 1. september 1939, da Nazi-Tyskland invaderte Polen. Byen Wielun ble bombet denne dagen, og det regnes som den første, store krigshandlingen i andre verdenskrig.

Polen var okkupert gjennom hele krigen, og Nazi-Tyskland bygde blant annet fabrikker og konsentrasjonsleirer på polsk grunn.

I området rundt Koźle, i nærheten av grensen mot dagens Tsjekkia, ble det bygd flere fabrikker og arbeidsleirer som skulle blant annet skulle produsere drivstoff til den tyske krigsmaskinen. Tyskland slet med tilgang på olje under krigen, og et av tiltakene var å lage flytende drivstoff av kull.

Flere fabrikker i Polen ble bygd for dette formålet, blant annet av det tyske selskapet IG Farben, ifølge en forskningsartikkel i tidsskriftet SSRN fra 2018.

Mye bombing

Disse fabrikkene ble etter hvert bombemål for de allierte styrkene, noe fabrikkene i Koźle-området fikk merke.

Opp mot 40 000 bomber ble sluppet over dette området under krigen, spesielt på fabrikkene Blechhammer og Heydebreck mot slutten av krigen. Bombene ble sluppet av amerikanske og britiske fly, og de førte til store produksjonsproblemer.

Og bombingen setter fortsatt preg på landskapet. Polske forskere har kartlagt nesten 6000 bombekratre her. De fleste av kratrene stammer fra store bomber, som veide over 230 kilo. Bombene har laget mange kratre som er store, med 10-15 meter i diameter.

Dette er et bilde basert på datamålinger av områdene med kratre.
Dette er et bilde basert på datamålinger av områdene med kratre.

Forskerne har kartlagt et stort område blant annet ved hjelp av lidar-data. Dette er en laserskanner som flys over landskapet og tar svært presise målinger av bakken.

Målingene kan settes sammen til et detaljert høydekart, som også kan få skjulte formasjoner til å stige fram. Et eksempel er et digert, skjult Maya-tempel som du kan lese mer om på forskning.no.

Ny bruk av kratrene

Mange steder er kratrene fortsatt svært synlige. Forskerne viser til områder med flere store kratre, hvor de har fylt seg med vann og blitt til små dammer.

Dette er i skogkledte myrområder, og kratrene har blitt en del av landskapet. Forskerne rapporterer om insekter, frosker og fugler som nå bruker de snart 80 år gamle bombekratrene.

Flybilder som viser kratre slik de framstår i dag.
Flybilder som viser kratre slik de framstår i dag.

Forskerne mener at disse kratrene må bevares, i hvert fall i noen områder. De mener disse utbombede områdene er en kraftig påminner om denne tidsperioden. Dessuten er flere slike kratersamlinger i området de har studert, nå dekket over og begravd.

Referanse:

Fajer mfl: The heritage of the Second World War: bombing in the forests and wetlands of the Koźle Basin. Antiquity, 2021. DOI: 10.15184/aqy.2020.154 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS