Hjerneceller med plakk. Juan Gaertner / Shutterstock / NTB scanpix

Ny medisin mot Alzheimer viser lovende resultater

Fjerner plakk i hjernen og kan få pasientene til å huske bedre.

Alzheimers sykdom

En tilstand hvor nerveceller i hjernen brytes ned over tid.

Det finnes ingen behandling.

Innen 2050 vil 13–14 millioner mennesker i USA trolig lide av Alzheimers sykdom.

I USA er de totale kostnadene på mer enn 100 milliarder dollar hvert år.

Ifølge Folkehelserapporten fra 2014 kan det forventes en fordobling av antall syke i Norge frem til 2050.

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Wikipedia)

En studie nylig publisert i tidsskriftet Nature viser lovende resultater etter testing av en medisin som skal fjerne plakk i hjernen.

Alzheimers er en sykdom som gradvis tar livet av hjerneceller og gir pasienten dårligere hukommelse. Hvis man lever lenge nok med sykdommen vil en til slutt glemme venner og familie, og bli konstant pleietrengende.

En av årsakene til at hjernecellene dør er plakk som samler seg i hjernen. Plakket består av proteiner, og til nå er det ingen måte å bli kvitt det på, noe som fører til raskere og raskere utvikling av sykdommen.

– Dette er de beste nyhetene vi har hatt i mine 25 år med klinisk forskning på Alzheimers, sier Stephen Salloway, en av studiens medforfattere, til Science News.

– Det gir nytt håp til pasientene og familiene som er de som er mest påvirket av sykdommen.

Plakk fjernes og pasientene blir bedre

Medisinen har blitt testet på fire grupper, som til sammen består av 165 personer med Alzheimers. En gruppe har fått placebo, mens de tre andre har fått medisin i forskjellige doser. Så har forskerne sammenlignet MRI-bilder av pasientenes hjerner fra før de fikk medisinen og etter ett år. Da så forskerne at jo høyere dose medisin pasientene fikk, jo mer plakk ble fjernet fra hjernene deres.

– Studien er veldig interessant og blir omtalt i hele verden, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Dette er ikke den første medisinen som er testet ut mot Alzheimers som har effekt, men det den første som ikke samtidig øker pasientens risiko for å få hjernebetennelse.

Første skitt mot en trygg alzheimermedisin

Hvis resultatene i studien stemmer kan dette være første skritt mot en fungerende medisin mot Alzheimers.

– Dette er den første medisinen som er testet ut som viser en trend i at det både er mindre plakk jo høyere dose som er gitt, og at kognitiv funksjon ser ut til å forbedres, fortsetter Selbæk.

Å få bedre kognitiv funksjon betyr å huske bedre, være mer oppmerksom, bedre konsentrert og bedre til å planlegge.

Selbæk legger til at denne studien ikke hovedsakelig tok for seg kognitiv funksjon, så større studier må til for å underbygge funnene.

Andre forskere har støttet opp under at det trengs flere studier før man har et klart svar. Nevrologen John Hardy fra University College of London uttaler ifølge Science News at resultatene er forlokkende, men at de ikke kan sees som definitive.

Referanse:

Jeff Sevigny, Ping Chiao, Thierry Bussière, Paul H. Weinreb et al. The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature, august 2016. Doi: doi:10.1038/nature19323 Sammendrag

Powered by Labrador CMS