Oppdaget tidlig Alzheimers-tegn

Det er mulig å se begynnende Alzheimers i hjernen til utsatte personer lenge før en diagnose kan stilles, ifølge kinesiske og engelske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: (Illustrasjon: iStockphoto))

Folk med en viss form for kognitiv svekkelse, som knyttes til hukommelsesproblemer, har et høyere tap av celler i noen deler av hjernen enn folk uten slike svekkelser.

Det viser analyser av nye hjerneskanninger som er publisert i tidsskriftet PLOS ONE.

Forskerne mener funnet kan være viktig med tanke på å forutsi hvilke eldre som vil utvikle den fryktede demenssykdommen.

Tidlige tegn på Alzheimers kan oppdages i hjernen flere år før man vanligvis kan stille en diagnose, ifølge en pressemelding fra det britiske university of Birmingham City University.

Utfordring å avdekke raskt

Forskere fra Lanzhou University i Kina og det britiske universitetet skannet hjernene til 99 friske personer, og 109 pasienter med amnestisk mild kognitiv svikt (aMCI) over en toårs-periode.

I analysen av hjerneskanningene så forskerne at tap av grå materie i venstre hjernehalvdel var mye mer omfattende blant personene i aMCI-gruppen.

Blant de som har en slik kognitiv svekkelse vil rundt 80 prosent på et eller annet tidspunkt få Alzheimer, ifølge pressemeldingen.

Utfordringen er å fange opp symptomer på sykdom raskest mulig, før et utbrudd,  siden tidlig behandling mot Alzheimers anses som svært viktig

Det finnes per i dag ingen kur mot sykdommen, og man klarer heller ikke spesielt effektivt å redusere hastigheten på sykdomsutviklingen hos pasienter med mild til moderat Alzheimers.

Områder for språk og planlegging

Forskerne så blant annet betydelige celletap i venstre del av parahippocampal gyrus, en hjerneregion som er knyttet til læring og hukommelse.

Forskerne mener denne kan være spesielt viktig å se nærmere på når man skal granske hjerneskanninger på jakt etter tidlige sykdomstegn

Hjerneområdene der forskerne observerte celletap hos folk med aMCI, var  områder som har vært koblet til behandling av språk, beslutninger, planlegging og atferd.

Kognitiv svekkelser betyr som regel mer enn hukommelsesproblemer, og kan også bety redusert tenkeevne og større vansker med å utføre dagligdagse oppgaver.

- Burde få alarmklokken til å ringe

- Et vedvarende tap av celler i slike regioner av hjernen, som vi viser med vår studie, bør få alarmklokkene til å ringe.

- Dette kan bety at pasienten er på vei til å få Alzheimers, sier professor Mike Jackson ved Birmingham City University.

De 99 antatt friske personene i studien hadde ikke samme grad av observerbare, bekymringsfulle svekkelser i toppetasjen.

Forskerne håper studien kan hjelpe andre til å utvikle behandlingsformer som kan forsinke overgangen til Alzheimers sykdom.

Risikofaktorer - og andre demenstegn

Risikoen for demens øker med stigende alder, og arv spiller en rolle. I tillegg kan dårlig hjerte-karhelse, manglende hjernetrim og dårlig sosialt nettverk påvirke negativt.

Det er også rapportert om tidlige demens-varsler man ikke må inn i hjernen for å se - og som kan være mindre åpenbare enn for eksempel vansker med å huske ting.

Redusert lukteevne kan være et slikt tegn. Studier har vist at evnen til å lukte er svekket ved nevrodegenerativ sykdom.

En norsk doktoravhandling fra 2012 har for eksempel vist at majoriteten av pasienter med aMCI, og pasienter i et tidlig Alzheimers-stadium, har redusert luktesans, og særlig dårlig evne til å identifisere ulike lukter.

Et annet mulig tegn er søvnproblemer. Mange demente har et søvproblem, spørsmålet er om sammenhengen også kan gå andre veien, noe som antydes i denne musestudien.

Referanse:

Yao Z, Hu B, Liang C, Zhao L, Jackson M, et al. (2012) A Longitudinal Study of Atrophy in Amnestic Mild Cognitive Impairment and Normal Aging Revealed by Cortical Thickness. PLoS ONE 7(11): e48973. doi:10.1371/journal.pone.0048973

Powered by Labrador CMS