Med alderen får vi dårligere hukommelse. Men ny forskning tyder på at stoffet flavanol, som kommer fra kakaobønner, kan motvirke dette. (Foto: Microstock)

Kakao kan forbedre hukommelsen hos eldre

Et spesielt stoff som særlig finnes i kakao, forbedrer eldres hukommelse og gir dem mer blod i hjernen.

Korttidshukommelsen

Korttidshukommelsen ivaretar den informasjon vi nettopp har fått inn.

Den er også kjent som arbeidshukommelsen

Funksjonen er primært styrt av et område som kalles hippocampus. Der finnes området dentate gyrus, og det er knyttet til evnen til å gjenkjenne objekter eller mønstre som vi nettopp har sett.

Kilde: Den Store Danske 

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en rekke kroniske sykdommer i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner.

Om lag 11 prosent av den vestlige befolkningen over 65 år rammes av demens.

Risikoen stiger kraftig med alderen. 

Man har fortsatt ingen kur mot demens.

Kilde: Sundhed.dk 

FMRI

FMRI står for functional Magnetic Resonance Imaging.

Slike skanninger viser hjernens aktivitet ved å måle blodgjennomstrømning i de forskjellige områdene.

Antakelsen er at økt aktivitet fører til mer blod til et område.

Kilde: Engelsk Wikipedia 

En ny undersøkelse viser at eldre forbedrer evnen til å kjenne igjen objekter de nettopp har sett hvis de får i seg stoffet flavanol, som kommer fra kakaobønner.

– Vi viser en årsakssammenheng mellom flavanol og en forbedret evne til å gjenkjenne objekter. Noen eldre kan få sin normale evne tilbake, skriver en av forskerne bak undersøkelsen, Scott A. Small, i en e-post. Han er professor i nevrologi ved Columbia University.

Skanninger av hjernene til de 37 forsøkspersonene viste at et spesielt område i hjernen som er knyttet til korttidshukommelsen hadde mer blod i vevet etter inntak av flavanol over en lengre periode. Det tyder på at aktiviteten til cellene i området hadde økt.

Dette er gode nyheter, mener Simon Fristed Eskildsen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet.

– Det er en interessant studie. Dette kan forbedre livskvaliteten til de eldre, sier Eskildsen. Han har ikke vært med på å utføre undersøkelsen, men forsker selv på eldres hjernefunksjon i forbindelse med Alzheimers.

Kakaopulver gjorde utslag

Forskergruppen fra Columbia University og New York University ga 37 friske forsøkspersoner i alderen 50 til 69 år en dose flavanol – enten en høy eller en lav dose. Pulveret skulle tas en gang om dagen i tre måneder.

Den høye dosen var på 900 milligram, den lave på bare 45. Pulveret var utvunnet fra kakaobønner og ble blandet med melk eller vann.

Forskerne testet forsøkspersonenes evne til å gjenkjenne bilder av abstrakte figurer – i begynnelsen av studien og etter de tre månedene.

Høydose-gruppen forbedret reaksjonstiden med over et halvt sekund fra 4,5 til 3,9 sekunder. I lavdose-gruppen var det ikke noen betydelig forskjell.

– Forsøkspersonene fikk et resultat typisk for en 30-40-åring, mener Scott A. Small.

Hjerneskanninger, nærmere bestemt fMRI-skanninger, viste at hjerneområdet dentate gyrus hadde fått økt blodvolum hos høydose-gruppen. Det området er forbundet med arbeidshukommelse og evnen til å gjenkjenne objekter. Det er kjent for å blir mindre aktivt med alderen.

Det fargede området på bildet kalles dentate gyrus. Dette området blir mindre aktivt når vi blir eldre, og samtidig blir vi dårligere til å gjenkjenne objekter eller mønstre. (Foto: Scott A. Small)

– Hjerneskanningene peker på at stoffet påvirker vevet omkring dentate gyrus. Enten har det kommet flere hjerneceller, eller så foregår det en økt aktivitet i området, sier Simon Fristed Eskildsen.

Bare effekt hos eldre

Effekten finnes sannsynligvis kun hos eldre med dårlig hukommelse.

– Flavanol er ikke et vidundermiddel som kan løfte vår normale hjernefunksjon. Men mye forskning peker på at stoffet kan gjenopprette en nedsatt hukommelse. Det er underbygget med både mus, aper og nå mennesker, sier Eskildsen.

Flavanol finnes også i epler, vin og noen typer te, men det er i veldig små mengder. Hvis man skal ha i seg 900 milligram flavanol, tilsvarer det over en kilo mørk sjokolade.

Forskerne vet ikke hvorfor flavanol har denne virkningen på kroppen. Flavanol finnes i flere kjemiske varianter, og man vet ikke hvilke varianter som virker. Men det ser altså ut til at typen som kommer fra kakaobønner, har en klar virkning.

Flere forsøkspersoner neste gang

Både Scott A. Small og Simon Eskildsen mener at forsøket bør gjentas i større skala.

– Det er et spennende resultat, men det kreves litt flere forsøkspersoner før vi kan være sikre. Dessuten ville det også være interessant å undersøke om det er hukommelsen som blir forbedret, og ikke reaksjonsevnen, sier Eskildsen. 

Referanse:

Adam M Brickman m. fl.: Enhancing dentate gyrus function with dietary flavanols improves cognition in older adults, Nature Neuroscience (2014), DOI:10.1038/nn.3850 (sammendrag)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS