Den nye samarbeidsavtalen vil blant annet legge til rette for mer koordinert innsats som ett samlet miljø innen offshore teknologi, viten, forskning og rådgivning, skriver NGI i en pressemelding. (Foto: Colourbox)

Går sammen om å styrke bruken av havets ressurser

Nyopprettede SINTEF Ocean og NGI inngikk fredag 17. februar en samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.

Høsten 2015 la Regjeringen frem langtidsplanen for marin forskning. Målet for denne planen er blant annet mer innovasjon og større verdiskapning gjennom økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. Det styrkede samarbeidet og fellessatsingen rundt offshore vind mellom SINTEF Ocean og NGI understøtter nettopp denne planen.

– Både SINTEF og vi har mange års erfaringer fra offshore teknologi. Først og fremmest knyttet til olje og gass utvikling. Begge har vi dog identifisert og strategisk satset på offshore vindkraft som et område hvor vi både ønsker og kan bidra. Sammen er vi sterke og ledende innen dette felt, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Powered by Labrador CMS