I dag har de største vindturbinene i Nordsjøen en effekt på rundt seks megawatt. Fremtidens turbiner vil bli langt større. Her blir en vindturbinmodell testet i ekstremt store bølger i Havlaboratoriet ved Sintef Ocean. (Foto: Sintef)

Utvikler 200 meter høye vindturbiner

Industri og forskere slår seg sammen for å finne ut hvordan de skal bygge vindturbiner på opp mot 200 meters høyde.

I dag har de største vindturbinene i Nordsjøen en effekt på rundt seks megawatt. Fremtidens turbiner vil bli langt større.

– Vi skal forske på understell for vindturbiner – i størrelsesorden 10 megawatt. Hele konstruksjonen vil nok bli cirka 200 meter høy. Selve rotorbladene vil ha en diameter på 180 meter. Det er store krefter som virker på en slik konstruksjon, sier forskningsleder i Sintef Ocean, Petter Andreas Berthelsen.

For å bygge vindturbinene, kreves mer kunnskap om hvordan konstruksjonen reagerer på vind og bølger, og hvordan de påvirker jorden rundt fundamentet. Forskerne vil derfor prøve å finne mer nøyaktige og pålitelige metoder for å beregne laster på offshore vindturbiner – og da mer spesifikt på selve monopælen.

Det er selve søylen som festes i havbunnen.

– Vi vil først gjennomføre datasimuleringer på både bølgelaster og interaksjonen mellom monopæl og havbunn. En monopæl er et fundament som består av et stålrør som presses ned i havbunnen. Deretter vil vi bruke modellforsøk for å verifisere funnene, sier Berthelsen.

Powered by Labrador CMS