Fremtidens miljøvennlige energi

Skal vi utvikle ny og mer miljøvennlig energi, må det forskning til. Og det forskes mye på dette feltet i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fridtjof Unander fra Enova. Foto: Berit Ellingsen

Miljøvennlig energi er et av hovedtemaene for Forskningsdagene 2008.

Noe av forskningen på fornybar energi som foregår i Norge ble presentert under åpningsseminaret til Forskningsdagene. Det skjedde på Vitenfabrikken i Sandnes.

Fridtjof Unander fra Enova, viste først hvorfor vi bør satse på mer miljøvennlig energi.

Kraftproduksjon spiller nøkkelrolle

Frem mot 2050 kommer verdens energietterspørsel til å stige kraftig. 75 prosent av dette behovet vil komme fra land som holder på å utvikle sin industrikapasitet, som Kina og India.

Mesteparten av denne energien vil komme fra kullkraft. Dermed kan de globale utslippene av karbondioksid komme til å stige med så mye som 134 prosent frem mot 2050.

For å forhindre dette, må vi minske CO2-utslippene fra energiproduksjon drastisk. Gass- og kjernekraft må erstatte noe av kullkraften.

Vi må også øke mengden energi som vi henter fra fornybare kilder. Den må øke flere titalls ganger i forhold til dagens nivå.

Da holder det ikke å satse på bare én hest. Vi må utvikle flere typer miljøvennlig energi, både vind- og vannkraft, og sol- og geotermisk energi.

Norge - storeksportør av miljøvennlig energi?

Oluf Ulseth fra Statkraft. Foto: Berit Ellingsen

EU har satt som juridisk bindende mål at 20 prosent av Europas energibehov skal dekkes av fornybare kilder innen 2020.

- Denne omleggingen betyr store muligheter for Norge, sa Oluf Ulseth fra Statkraft. Norge har potensiale til å bli Europas største eksportør av fornybar energi.

- Vi har mange naturressurser som vi kan bruke mer av, blant annet vær, vind, og bølger, sa Ulseth. Dette er naturressurser som vi ennå ikke utnytter fullt ut og som gir oss spennende perspektiver fremover.

I tillegg er det norske kraftnettet godt bygget for å håndtere svinginger. Det vil takle den ujevne krafttilførselen fra vindkraft og andre former for fornybar energi bra.

Derfor har Statkraft allerede investert i vindkraft og holder på å bygge flere vindmølleparker i blant annet Norge, Sverige og Storbritannia.

Fantastiske muligheter

Det finnes sterke kunnskapsmiljøer på havenergi i Norden. For å bedre kommunikasjonen mellom disse forskningsmiljøene, og for å utvikle enda mer kompetanse på feltet, har Statkraft opprettet et nordisk havenergiprogram. Her ligger flere doktorgrader i startgropa.

I Norge forskes det både på havbasert vindkraft, det vil si vindmøller til havs, på utnyttelse av energien fra tidevann og bølger, og til og med på den osmotiske kraften som oppstår når saltvann møter ferskvann.

- Det skjer masse innenfor fornybar energiutvikling, sa Ulseth.

- Vi ser fantastiske muligheter.

Miljøvennlig i energifylket

Rogaland, fylket der åpningen av Forskningsdagene ble holdt, er et av stedene i landet hvor det produseres mest energi.

Kompetansen fra utbyggingen av vannkraft og petroleumsindustri, blir nå brukt til å utvikle mer miljøvennlige og fornybare kraftkilder.

- Vi har Norges beste vindressurser, sa Eimund Nygaard ved Lyse Energi i Stavanger. Et stort antall vindmølleparker er under vurdering for utbygging.

I tillegg er Rogaland det eneste fylket som har et ferdig distribusjonsnett for naturgass. Det er perfekt for å ta i mot biogass i form av metan.

Biogass og vindmøller

To anlegg for biogass er under bygging. Det ene skal utvinne biogass fra et kloakkrensesystem. Det andre biogassanlegget skal utvinne metan fra husdyrgjødsel. Biogassen skal blant annet forsyne Norges største drivhus med lys, varme og karbondioksid.

Det finnes allerede en fyllestasjon for naturgass for personbiler i byen. Nylig ble 35 busser drevet med naturgass introdusert i fylket. I Risavika utenfor Stavanger forskes det på måter å kjøle ned natur- og biogass på for fremtidig eksport.

I tillegg er et nasjonalt testsenter for marin fornybar energi under bygging nord i Rogaland. Her kan blant annet den planlagte marine vindmølleparken, Utsira offshore vindpark, få teste energileveransen og koblingen til strømnettet i fremtiden.

Powered by Labrador CMS