Her er en nullutslippsbolig i Trondheim som forskere ved NTNU har brukt som testbolig for nullutslipp. (Foto: Kjersti Lie)
Her er en nullutslippsbolig i Trondheim som forskere ved NTNU har brukt som testbolig for nullutslipp. (Foto: Kjersti Lie)

Har forsket på hus som produserer energi

Forsker ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karen Byskov Lindberg har tatt for seg hvordan storstilt innføring av nullutslippsbygg – hus som produserer energi – vil påvirke kraftmarkedet I 2030.

Resultatene er klare: Nullutslippsbyggene vil føre til redusert etterspørsel etter kraft om vinteren, mens bygningsintegrert solenergi vil øke kraftproduksjon om sommeren.

– Det vil gi mer strøm i markedet til en lavere pris. Våre beregninger er gjort under den forutsetning at det ikke kommer flere kabler enn de som er under planlegging, sier Lindberg.

Lindberg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for Elkraftteknikk, NTNU, fredag 3. februar med avhandlingen heter Impact of Zero Energy Buildings on the Power System - A study of load profiles, flexibility and system investments.

Powered by Labrador CMS