Kan kvantemedisin virke?

Hva eksperter på strålingsbiologi og kvantefysikk mener om teoriene bak kvantemedisinen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvantemedisinere hevder de har teknologi som kan kurere alle typer sykdommer og lidelser, smertefritt og uten bivirkninger.

Det finnes dårlig med dokumentasjon på at kvantemedisin kan helbrede noen ting som helst. Men kan teoriene bak behandlingsmetoden likevel være interessante? Og har de noe å gjøre med kvanter?

Fysikkprofessor Gaute Einevoll og professor i strålingsbiologi Dag Rune Olsen har kikket på de påstått fantastiske virkemåtene til SCIO og de andre instrumentene. Forskerne finner liten grunn til å ta kvantemedisinen på alvor.

Dessverre.

Utrolige hypoteser

I følge informasjonen hos SCIO Norge kan kvantemedisinsk behandlingsutstyr finne alle slags sykdommer og mangler i hele kroppen, ved å måle elektromagnetisk stråling fra hodet, håndledd og ankler.

- Den kan finne enhver feil i kroppen, hevder Aksnes, som understreker at utstyret ikke stiller diagnoser ut ifra symptomer, men finner problemene som fører til lidelsene våre.

Ideen er at alle molekyler, celler, bakterier, virus, medisiner, vitaminer og organer har sin egen frekvens, som skal være mulig å kjenne igjen etter målinga med SCIO. Sykdommer eller mangler skal vises som forstyrrelser i frekvensene.

Fantastisk, men lite trolig

- Det ville vært fantastisk om vi kunne bruke en slik teknikk, for eksempel til å se forskjell på kreftceller og vanlige celler, sier professor Dag Rune Olsen, leder av Avdeling for strålingsbiologi ved Radiumhospitalet.

"Kreftcelle."

- Men jeg kan ikke se noen holdepunkter for at dette lar seg gjør. Ivar Giæver, Norges eneste nobelprisvinner i fysikk, studerte dette for 20 år siden. Han prøvde å finne ut om kreftceller og vanlige celler kunne ha ulike elektromagnetiske egenskaper, men hypotesen holdt ikke.

Olsen kan heller ikke se at det finnes dokumentasjon på at hypotesen stemmer i dag. Han er dessuten enda mer skeptisk til den behandlende delen av SCIO. Her skal de aller fleste plager kunne heles i løpet av relativt kort tid.

Usannsynlig behandling

- Vi prøver å få kroppen til å finne en permanent løsning på problemene, sier Aksnes.

“Med SCIO kan man finne og behandle stort sett alt som ikke er som det skal i kroppen; sykdommer, latente sykdommer, virus, bakterier, betennelser, psykiske problemer, stress, vitaminmangel, allergier, etc”, skriver SCIO Norge.

“En komplett behandling utføres normalt på to timer, og de fleste problem er løst på en til tre behandlinger”,

Ideen er at man kan sende “riktige” frekvenser inn i kroppen for å rette opp forstyrrede kroppsdeler eller drepe bakterier og virus. Slik skal sykdom og plager kureres.

- Dette er en hypotese som virker usannsynlig og svært lite velfundert, sier Olsen.

- Man skal imidlertid ikke dra forhastede konklusjoner bare fordi en hypotese høres usannsynlig ut; det ville være i strid med god vitenskapsskikk. Hypotesen må først underkastes omfattende etterprøving.

- Her er det imidlertid ikke presentert resultater som verifisere ideene, noe som er helt uakseptabelt.

Tilsynelatende dokumentert

Ved første øyekast kan man imidlertid få inntrykk av at kvantemedisinen er en veldokumentert behandlingsform. På nettsida til SCIO Norge ligger mangfoldige artikler, informasjonsskriv og rapporter.

Men en nærmere titt på dokumentene viser at noen av artiklene slett ikke er vitenskapelige rapporter, men innlegg i populærvitenskapelige magasiner eller produktbeskrivelser fra firmaene som selger apparatene.

De få rapportene som er publisert, handler rett og slett om temaer som ikke har noen sammenheng med kvantemedisinen. Til og med navnet kvantemedisin er en smule forvirrende. Har behandlinga egentlig noe med kvanter å gjøre?

Kvanter som salgstriks?

Gaute Einevoll, professor i fysikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, er ikke overbevist.

- Det brukes noen ekte uttrykk fra kvantefysikken, som virtuelle fotoner og kvantekoherens. Men ordene har ingen sammenheng med metodene i SCIO.

I tillegg dukker det opp begreper som “quantum chromokinetics”, som ikke gir noen mening, selv for en kvantefysiker.

- Imidlertid ligner det kanskje litt på “quantum chromodynamics” som er en teori som beskriver partikler inne i atomkjernen. Men denne teorien kan heller ikke ha noe med metodene i SCIO å gjøre, forklarer Einevoll.

Dermed kan det se ut som om kvantefysikken spiller en større rolle i markedsføringen enn i selve behandlingsmetoden.

- Kvantefysikk høres fjernt, mystisk og fantastisk ut. Det kan være med på å øke tiltroen til veldig kraftige påstander, sier Einevoll.

Lenker:

Kvantemedisin: SCIO Norge
Quackwatch: Some Notes on the Quantum Xrroid (QXCI) and William C. Nelson (Om kvantemedisin, kvantemedisinens grunnlegger og gravide menn med testikkelkreft.)

Powered by Labrador CMS