Mange demente tar alternativ medisin

Hvis de går på blodfortynnende medisin, kan naturpreparatene øke faren for blødninger eller blodpropp.

Flere fastleger har rapportert om at pasienter har fått blødninger eller blodpropp av å kombinere fiskeoljeprodukter med blodtrykksmedisiner. (Foto: Colorbox)
Flere fastleger har rapportert om at pasienter har fått blødninger eller blodpropp av å kombinere fiskeoljeprodukter med blodtrykksmedisiner. (Foto: Colorbox)

Når mennesker begynner å glemme, får problemer med å finne fram eller får vansker med å utføre daglige gjøremål, tyr mange til for eksempel fiskeoljer, Vitaepro eller andre naturmidler.

Reklamen sier at disse produktene bremser hukommelsesvikt. Mange får kjennskap til dem gjennom telefonsalg, bekjente, apotekansatte og ukeblader.

En ny studie ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, har kartlagt bruken av naturmidler blant personer med demens. Sikkerhet har vært et fokus i studien. Særlig for de som bruker  reseptbelagte legemidler.

Påvirker blodfortynningen

Hvis man er satt på blodfortynnende medisin, som for eksempel Marevan, er det viktig at man holder blodleveringen stabil, for at det ikke skal oppstå verken blødninger eller blodpropp.

– Vi har flere rapporter fra fastleger om at pasienter som bruker naturmidler har opplevd begge deler, sier farmasøyt Trude Giverhaug ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Hun og nevrolog Hilde Risvoll har gjort en studie av 150 demenspasienter ved Kløveråsen hukommelsesklinikk i Bodø.

Nær halvparten brukte naturmedisin

Risvoll og Giverhaug hadde lenge vært klar over at mange demenspasienter bruker kosttilskudd, naturmidler og lignende produkter.

Demente pasienter kan være særlig utsatt for bivirkninger av naturpreparater, nettopp fordi de ikke husker om de har tatt en eller flere piller i løpet av dagen. (Foto: Colorbox)
Demente pasienter kan være særlig utsatt for bivirkninger av naturpreparater, nettopp fordi de ikke husker om de har tatt en eller flere piller i løpet av dagen. (Foto: Colorbox)

Dette fikk de bekreftet i denne studien. Nær halvparten av pasientene brukte slike preparater. Rundt halvparten av dem igjen opplevde at de hadde effekt av dem.

Ikke nøye undersøkt

Hilde Risvoll mener at det er viktig at demenspasienter og deres pårørende snakker med fastlegen sin om bruken av alternativ medisin.

Naturpreparater er ofte lite undersøkt, særlig ikke virkningen av dem ved samtidig bruk av legemidler. Det er Mattilsynet og ikke helsemyndighetene som er ansvarlig for å kontrollere naturmidler. Vi vet derfor ofte lite om virkningen av dem i kombinasjon med legemidler.

Bruken av alternativ medisin blant pasienter med demens er også lite studert.

– Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at disse produktene virker mot hukommelsessvikt, mener Risvoll.

Ligger ikke i dosetten

Demente pasienter kan være særlig utsatt for bivirkninger av naturpreparater, nettopp fordi de ikke husker om de har tatt en eller flere piller i løpet av dagen. De ligger oftest  ikke i dosetten sammen med de reseptbelagte medisinene.

De fleste av pasienten som var med i denne studien fikk hjelp av helsepersonell eller pårørende til å passe på at de hadde tatt de ordinære medisinene sine. Men flere pårørende uttrykte bekymring for at esker med alternativ medisin ligger rundt omkring i boligen til den demente. Ofte  har ingen oversikt over bruken av dem.

Har fått råd fra helsepersonell

Forskerne skal nå følge opp denne studien. De ønsker nå å intervjue fastleger om deres tanker om bruken av alternativ medisin i kombinasjon med reseptbelagte legemidler. De ønsker også å intervjue apotekansatte om hvor godt de selv synes de er kvalifisert for å snakke om disse produktene.

Noen demenspasienter hadde fått råd fra nettopp helsepersonell og apotekansatte om å bruke disse preparatene. Men de aller fleste hadde fått informasjon gjennom telefonsalg eller slektninger og bekjente, forteller forskerne.

– Ingenting som virker, er bivirkningsfritt. Vi mener det er unødvendig å ta risikoen, sier Giverhaug.
 

Powered by Labrador CMS