Kvinner med plager fra brystkreftbehandling fikk akupunktur - både ekte og simulert - i åtte uker. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Både ekte og falsk akupunktur hjalp mot kreftplager

Både ekte og simulert akupunktur lindret hetetokter hos eldre kvinner som fikk hormonbehandling ved brystkreft.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser nye resultater av en mindre studie ved det velrenommerte amerikanske sykehuset Johns Hopkins Medicine.

Studien er publisert i tidsskriftet Cancer.

Funnene deres kan tyde på at troen på at man mottar en behandling i seg selv kan gi positive utslag.

Forskerne testet ikke bare vanlig akupunktur, de undersøkte også effekten av liksom-akupunktur i en annen gruppe.

Der ble det brukt nåler som ikke gikk gjennom huden, men som ble plassert oppå huden 14 steder på kroppen.

Disse nålene ga en prikkende følelse for å unngå at pasientene skulle kjenne om de fikk ekte akupunktur eller ikke.

Færre hetetokter, og mildere

Både gruppen som fikk ekte og simulert akupunktur opplevde å få vesentlig færre hetetokter, som jevnt over også ble mildere.

Ingen hadde negative bivirkninger, heter det i en pressemelding.

47 kvinner som var gjennom overgangsalderen og som fikk medikamentell behandling mot brystkreft, deltok i studien.

I slik behandling av brystkreft benyttes medisiner kalt aromatasehemmere (AI). Disse stopper produksjonen av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen i den hensikt å knekke veksten av kreftceller.

Kvinnene i studien hadde fått slik behandling i minst én måned. Det er vanlig at kreftpasienter som behandles med AI opplever hetetokter, siden østrogenproduksjonen blir stoppet.

23 av pasientene fikk behandling med ekte akupunktur i åtte uker, mens 24 fikk den falske versjonen like lenge.

Forskerne samlet inn informasjon fra kvinnene om hvor ofte de hadde hetetokter, og de spurte også om humør, søvnkvalitet og engstelse ved studiestart, og etter fire, åtte og 12 uker.

Vesentlig forbedring

I gruppen som fikk ekte vare, altså nåler gjennom huden, så forskerne en vesentlig forbedring i humøret. Kvinnene rapporterte at hetetoktene kom sjeldnere og var i snitt rundt 30 prosent mindre intense.

Blant de som fikk liksom-akupunktur, så forskerne også en økning i livskvaliteten deres, og det var enda flere kvinner som fortalte om tilbakegang i de daglige hetetoktene. Faktisk rapporterte pasientene om en litt større reduksjon i hetetoktenes intensitet, nemlig på 54 prosent.

Et spørsmål som melder seg er om kun prikking i huden faktisk kan ha gunstig virkning rent kroppslig. Noe sikkert svar er det vanskelig å trekke av denne studien, mener forskerne.

Men de påpeker at forsøkene deres samsvarer med tidligere funn som viser at prikkingen kan være nok til å utskille naturlige kjemiske stoffer i kroppen, som gir bedring av symptomer.

Referanse:

Ting Bao mfl: Patient-reported outcomes in women with breast cancer enrolled in a dual-center, double-blind, randomized controlled trial assessing the effect of acupuncture in reducing aromatase inhibitor-induced musculoskeletal symptoms. Cancer. 23. desember 2013, DOI: 10.1002/cncr.28352. Sammendrag

Powered by Labrador CMS