Akupunktur mot bivirkninger

Akupunktur er minst like effektivt som konvensjonell behandling av bivirkninger etter brystkreftbehandling, og kan også gi positive virkninger. Det viser en studie gjort ved Henry Ford Hospital i Detroit.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rettelse

Etter publisering er det foretatt enkelte rettelser i den delen av artikkelen som omhandler studien til Jill Hervik.

Redaksjonen, 02.10.08, kl. 10:55

Studien ble presentert i forrige uke på den årlige konferansen til The American Society for Therapeutic Radiology and Oncology i Detroit, USA.

"Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Vanlige bivirkninger ved behandling av brystkreft er hetetokter og økt svetting både om natta og om dagen.

Studien fra Detroit viser at akupunktur ikke bare er like effektivt som vanlige behandlingsmåter, men at pasientene også følte seg bedre og hadde mer energi.

I noen tilfeller meldte de dessuten om økt kjønnsdrift. Ingen av pasientene som ble behandlet med tradisjonelle medisiner rapporterte om liknende virkninger.

- Overrasket over resultatene

Professor Eleanor M. Walker, som ledet studien, er direktør ved Department of Radiational Oncology ved Henry Ford Hospital i Detroit. Hun sier til forskning.no at hun ble svært overrasket over de positive bivirkningene ved bruk av akupunktur.

- Det hadde vi ikke forventet i det hele tatt. Vi forventet at akupunkturen skulle hjelpe mot hetetoktene, da tidligere studier har vist gode resultater. Men at pasientene skulle få mer energi og at de følte seg generelt mye bedre, det forventet vi ikke, sier Walker til forskning.no.

Reduksjonen av hetetokter varte også lenger hos pasienter som var behandlet med akupunktur, enn hos de som ble behandlet med konvensjonelle metoder.

- De som ble behandlet med tradisjonelle medisiner rapporterte om en økning av hetetokter allerede to uker etter at behandlingen var over, mens de som fikk akupunktur ikke fikk flere eller sterkere hetetokter før 14-15 uker etter behandlingsstopp, sier Walker.

Bivirkninger

Rundt 80 prosent av kvinner som blir behandlet for brystkreft med strålebehandling, rapporterer om hetetokter i etterkant.

Hormonbehandling blir vanligvis brukt til å behandle bivirkningene, men mange brystkreftpasienter kan ikke bruke dette da det kan være fare for at det kan få kreften til å komme tilbake.

De vanligste alternative behandlingsmåtene er steroider og antidepressiva, som gir en rekke uønskede bivirkninger som vektøkning, kvalme, forstoppelse og trøtthet.

 Antidepressivaet Venflaxine er en av de vanligste medisinene mot hetetoktene, men mange kvinner velger bort denne behandlingen på grunn av potensielle bivirkninger som senket libido, søvnløshet, svimmelhet og kvalme.

"Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Mange synes også det blir altfor mange medisiner å ta.

- Bedre enn tradisjonelle metoder

- Studien vår viser at det finnes en alternativ behandlingsmåte mot bivirkninger etter brystkreftbehandlig. Ikke bare fungerer den like godt, og lengre, enn tradisjonelle behandlingsmåter. Den har også positive bivirkninger i stedet for de negative som kvalme og utmattethet, sier Walker.

47 pasienter som hadde minst fjorten hetetokter i uka tok del i studien. De ble behandlet med enten akupunktur eller antidepressivaet Venflaxine i 12 uker. Pasientene oppga daglig hyppighet og styrke på hetetoktene i én uke før behandlingen, under behandlingen og i ett år etter.

Resultatene viste at akupunktur kurerte hetetoktene bedre og lenger enn medisinene, og i tillegg ga akupunkturbehandlingen mange positive virkninger.

Videre studier er planlagt for å klargjøre akupunkturbehandlingens mekanismer, og det er også planlagt studier for å se om denne type behandling kan hjelpe pasienter med prostatakreft og polynevropati, som er en nervelidelse forbundet med blant annet diabetes, stoffskiftesykdommer, B-vitaminmangel, kreft og revmatiske sykdommer.

Liknende Norsk studie

Her i Norge har Jill Hervik, akupunktør og fysioterapaut ved seksjon for smertelindring ved sykehuset i Vestfold, gjort en liknende studie.

Herviks studie undersøkte effekten av akupunktur hos brystkreftopererte kvinner plaget med hetetokter, en bivirkning av Tamoxifen.

Dette medikamentet brukes i etterbehandlingen av kvinner med østrogensensitiv brystkreft.

Den norske studien så ikke på positive bivirkninger på samme måte som den amerikanske, men brukte i stedet en Kupperman Menopause Index til å måle pasientenes symptomer, fordi denne indeksen er svært anerkjent ved forskning på hetetokter.

- Vi samlet sammen scorene på alle de symptomene og kunne se at pasientene som var behandlet med akupunktur ble kvitt mange flere av de negative bivirkningene, sier Hervik til forskning.no.

"Studien fra Sykehuset i Vestfold kunne også vise til gode resultater ved bruk av akupunktur. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Studien Kan akupunktur redusere hetetokter hos brystkreftopererte pasienter, en randomisert, kontrollert studie ble presentert på European Breast Cancer Conference i Berlin i april i år.

Hervik forteller også at studien har blitt akseptert i anerkjente Journal of Breast Cancer Research and Treatment og kommer til å bli publisert der.

- Dette er en journal som leses av forskere og leger i hele verden, så vi er veldig fornøyd med at studien ble akseptert, sier Hervik.

- Svært positive resultater

I studien ved Sykehuset i Vestfold ble 60 brystkreftopererte kvinner delt opp i grupper hvor den ene fikk klassisk akupunktur og den andre fikk minimal akupunktur. Alle pasientene var i utgangspunktet medisinert med Tamoxifen.

Antall hetetokter ble notert fra 4 uker før behandlingen startet, videre under hele behandlingsperioden, og i tre måneder etter behandling.

Resultatene var svært positive for akupunkturgruppen, og de opplevde en 50 prosents reduksjon av hetetoktene under behandlingen, deretter var reduksjonen på 30 prosent om natta og 20 prosent om dagen i tre måneder etterpå.

I gruppen som ikke fikk full akupunkturbehandling ble antall hetetokter om natten redusert med bare 20 prosent under behandlingen og økte til utgangspunktverdien etter tre måneder.

- Nå har vi tenkt til å følge opp pasientene for å se hvor lenge effekten etter akupunkturen sitter i. Vi har bare sett på de i tre måneder etter behandlingen, og hetetoktene fortsetter å reduseres etter den tiden, sier Hervik.

Hun sier at akupunktur i behandling av bivirkner etter brystkreftbehandling fortsatt er på forskningsstadiet. Men; Hervik mener at akupunktur er en effektiv behandling som kan brukes mot bivirkninger av Tamoxifen eller lignende østrogene medisiner.

Kilde:

Eleanor M. Walker, Acupuncture for the treatment of vasomotor symptoms in breast cancer patients receiving hormone suppression treatment (abstract), i International Journal of Radiation Oncology-Biology-Physics, Vol. 72, 2008
 
Lenker:

Pressemelding fra Henry Ford Health System: Acupuncture Reduces Side Effects of Breast Cancer Treatment 

Pressemelding fra Sykehuset i Vestfold: SiV-studie konkluderer med at akupunktur kan redusere hetetokter hos brystkreftopererte kvinner behandlet med tamoxifen

Powered by Labrador CMS