Det finnes i dag ikke noen kur mot lidelsen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), men ekstrakt fra et tulipantre har gitt lovende resultater i muse- og stamcelleforsøk.
Det finnes i dag ikke noen kur mot lidelsen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), men ekstrakt fra et tulipantre har gitt lovende resultater i muse- og stamcelleforsøk.

Alternativ medisin kan vise seg å være kur mot uhelbredelig hjertesykdom

Ekstrakt fra tulipantre kan kanskje bremse utviklingen av hjertesykdommen ARVC, viser studie fra Københavns Universitet.

Når hjertet til unge idrettsutøvere får problemer, er det i halvparten av tilfellene på grunn av hjertesykdommen ARVC.

Sykdommen gjør i at muskelceller i hjertet gradvis dør ut og erstattes av fett og arrvev. Det kan føre til besvimelser, åndenød, hjertebank og kan i verste fall resultere i plutselig død.

Forskere har bare et begrenset innblikk i årsakene til sykdommen, hvordan den utvikler seg og hva den skyldes. Derfor er det også vanskelig å behandle ARVC, som det i dag ikke finnes noen endelig kur for.

Men i en ny studie mener forskere fra Københavns Universitet å ha tatt et stort skritt nærmere en forståelse av den alvorlige sykdommen.

Med utgangspunkt i den nye forskningen foreslår de en mulig behandling som kan bremse sykdommens utvikling: Den alternative medisinen honokiol, som utvinnes av tulipantre.

Det har fortsatt ikke blitt gjort kliniske forsøk som beviser effekten av honokiol hos mennesker. Derfor er vi fortsatt et godt stykke fra at medisinen blir tilgjengelig. Men Alicia Lundby, fra forskningsgruppa som står bak den nye studien, er optimistisk:

– Vårt forsøk viser at honokiol bremser sykdomsutviklingen i en musemodell og tilsvarende i stamcelleforsøket vårt. Man kan ikke anta at det derfor også virker hos mennesker, men det at vi bekrefter effekten i to separate modeller for sykdommen, gjør det i hvert fall svært interessant, sier hun.

Henrik Kjærulf Jensen, klinisk professor i hjertesykdommer ved Aarhus Universitetshospital, mener studien er «fantastisk».

Åpner for en ny måte å studere sykdommen

Kort fortalt har forskerne avslørt en mekanisme i ARVC som man ikke kjente til før.

Det viser seg at sykdommen skader DNA i de cellene som får hjertet til å pumpe, og det bidrar til at sykdommen utvikler seg.

– Så langt har forskning på ARVC først og fremst handlet om koblingene mellom hjertecellene. Men vi har funnet ut at det skjer en feil helt inne i hjertecellenes kjerne, forteller Alicia Lundby, professor ved Københavns Universitet.

Det bekrefter Henrik Kjærulf Jensen:

– Studien viser en ny vinkel av sykdommen og altså også en helt ny måte å studere den på. Det åpner for en masse nye hypoteser – og det er virkelig interessant, sier professoren.

Testet på mus og stamceller

I studien, som har vart i mer enn to år, tok Alicia Lundby og kollegene hennes små vevsprøver fra hjertet til friske personer og sammenlignet dem med prøver fra ARVC-pasienter.

Forskerne målte forekomsten av mer enn 7.000 ulike proteiner og undersøkte hvordan prøvene fra pasienter skilte seg ut. En veldig omfattende oppgave som ifølge Lundby krevde at forskergruppen satte seg grundig inn i de biologiske funksjonene for hvert enkelt protein.

– Jeg tror vi hadde et halvt år der vi ikke gjorde noe annet enn å lese, forteller hun.

Basert på målingene etablerte forskerne hypoteser om årsakene til sykdommen som de testet både på museforsøk og stamceller.

Forsøkene tydet på at hvis de kunne aktivere et bestemt molekyl som kalles sirtuin 3, kunne de kanskje bremse sykdomsutviklingen.

Og her kommer tulipantreet inn i bildet.

For det kan honokiol gjøre: Et stoff som utvinnes av tulipantres bark og blader, og som i Øst-Asia har blitt brukt som en alternativ medisin mot angst og som smertestillende.

– Vi ble interessert i honokiol fordi det blant annet aktiverer sirtuin 3. Da vi testet honokiol på mus, bremset det ganske riktig sykdomsutviklingen. Det samme skjedde i stamcellene, forteller Lundby.

– Det er enormt tilfredsstillende å ta en studie helt fra grunnleggende målinger, fortolke resultatene og videre forutsi hva som kan bremse utviklingen – og deretter vise at det virker, sier hun.

Honokiol er et naturprodukt som utvinnes fra tulipantreets bark og blader. Det har vært en del av tradisjonell medisin i deler av Asia, blant annet som et smertestillende middel.
Honokiol er et naturprodukt som utvinnes fra tulipantreets bark og blader. Det har vært en del av tradisjonell medisin i deler av Asia, blant annet som et smertestillende middel.

Bør ikke drive idrett

Henrik Kjærulf Jensen mener forslaget om behandling er interessant.

For diagnosen kan være en stor belastning.

– Det kan være livsfarlig å drive med idrett. Og det er tragisk siden sykdommen ofte rammer de som er veldig aktive, forteller han.

– Plutselig får de høre at de ikke lenger kan få en puls på over 120. Det sier seg selv at det har store konsekvenser for livskvaliteten.

I dag kan man lindre symptomene med hjertemedisin eller med en ICD – en automatisk hjertestarter som opereres inn under huden.

Ytterligere studier underveis

Forskerne er allerede i gang med en oppfølgende studie.

Første skritt er å finne ut om resultatene gjelder for alle ARVC-pasienter. I den nye studien var vevsprøvene samlet inn fra pasienter som hadde en arvelig type av ARVC. Nå vil forskerne undersøke om de samme mekanismene gjelder på tvers av årsakene til sykdommen.

Deretter håper Alicia Lundby at kliniske kan teste om honokiol kan bremse sykdomsutviklingen.

– Det er en av de mest omfattende studiene jeg har vært med på, men vi er ikke ferdige ennå. Jeg håper virkelig det blir til nytte for pasienter og samfunnet, avslutter hun.

Studien er utgitt i tidsskriftet Circulation.

Referanse:

Marta Pérez-Hernández, Alicia Lundby mfl.: Loss of Nuclear Envelope Integrity and Increased Oxidant Production Cause DNA Damage in Adult Hearts Deficient in PKP2: A Molecular Substrate of ARVC. Circulation, 2022. (Sammendrag) DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060454

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS