null (Foto: Colourbox)

Menn vil ikke være pasienter – de vil heller spille fotball

Heller FC Prostata enn et rehabiliteringssenter. Kreftrammede menn vil ut av helsesystemet raskest mulig.

Vanskelige å motivere

Charlotte Handberg har intervjuet 43 kreftrammede menn og 68 ansatte på sykehus og i kommuner. 

Blant de ansatte var 67 kvinner. 

Det kan påvirke menns syn på rehabilitering. De ansatte ga uttrykk for at de hadde problemer med å motivere mannlige pasienter. 

Trening hjelper

Styrketrening og kondisjonstrening forhindre at man blir deprimert, sliten eller overvektig etter behandling for kreft. Det viser forskning, ifølge Kræftens Bekæmpelse. 

Trening er bra for helsen – også når man har hatt kreft: Fysisk aktivitet kan motvirke depresjon, angst, vektoppgang og andre bivirkninger av kreftbehandling, viser forskning. 

Danske kreftpasienter tilbys rehabilitering, og trening er en viktig del.

Men selv om flere danske menn enn kvinner får kreft, er kvinnene i overtall på rehabiliteringsgruppene. Menn tar stort sett ikke imot tilbudet om hjelp. 

– Et rehabiliteringstilbud kan bestå av mange ting. Som regel inngår alle mulige treningstilbud, rådgivning og samtalegrupper. Men mennene vil ikke være med, sier Svend Aage Madsen, som er sjefspsykolog ved Rigshospitalet og formann for Forum for Menns Helse. 

– Menn vil helst ut av helsesystemet raskest mulig. De er ikke så flinke til å ha det dårlig og fordype seg i hvor det gjør vondt, fortsetter psykologen. 

To glade menn med prostatakreft som spiller fotball på FC Prostata-laget i stedet for å delta i rehabilitering. (Foto: Tryg fonden)

Vil ikke holdes fast i sykdommen

Menn er redde for at rehabilitering holder dem fast dem i sykdom, supplerer en annen dansk forsker, Charlotte Handberg, som nå avslutter et ph.d.-prosjekt om dette feltet. 

Intervjuene hun har gjort med kreftrammede menn, støtter Svend Aage Madsens forskning. 

– Mennene gir uttrykk for at de vil tilbake til hverdagen. De kjemper for å opprettholde identiteten sin og vil ikke bli oppfattet som pasienter. De ser den rollen som svak og umandig, sier Handberg. 

– De forbinder rehabilitering med å være syk og svak. De vil helst glemme sykdommen og komme videre. 

Appellerer mest til kvinner 

Ingen av de 43 mennene Charlotte Handberg intervjuet, tok imot tilbudet om rehabilitering. 

Kreftrammede menn vil likevel være fysisk aktive og dele sykdomserfaringer med andre som har opplevd det samme – så lenge det ikke foregår på et sykehus eller et rehabiliteringssenter. 

Forskere fra Københavns Universitet og Rigshospitalet samlet en gruppe menn til fotballtrening ved universitetet. Mennene var i 60- og 70-årene og hadde hatt prostatakreft. Fysikken deres ble styrket etter bare tolv uker med trening. 

FC Prostata

Forsøksdeltakerne ga uttrykk for at de fikk en bedre livskvalitet og at de likte å trene med andre som var rammet av sykdommen. Flere av dem spiller fortsatt fotball sammen. Prosjektet ble døpt FC Prostata. 

– De som trente i FC Prostata, sier de gjerne vil være en del av et idrettsfellesskap. De vil utveksle erfaringer om sykdommen sin, men det skal helst skje som en spontan samtale, sier Julie Midtgaard, som er forskningsleder for prosjektet. 

Smitter av på parforhold 

I en rekke intervjuer Midtgaard og kollegene hennes gjennomførte, kom det frem at mennene opplevde at de kunne oppføre seg som menn, samtidig med at de tok hånd om helsen sin. De beskrev fotballtreningen som et frirom hvor de kunne slippe bekymringer og dødsangst. 

Flere fortalte at ektefellen påpekte at de hadde kommet i bedre humør, og at forholdet mellom dem hadde blitt bedre.

God rehabilitering 

Svend Aage Madsen har ikke blitt involvert i FC Prostata-prosjektet, men liker det godt. Fotballtrening er en god måte å motivere noen menn og et glimrende alternativ, sier han. 

– Det er et veldig godt prosjekt, for fotball er sunt og appellerer til mange. Men når det dreier seg om rehabilitering, må man huske at ikke alle er interessert i lagspill og konkurranse, sier Madsen. Forskerne bak FC Prostata skal nå utvide det til andre steder i landet. 

Svend Aage Madsen og Forum for Menns Helse er også i gang med å tilrettelegge rehabilitering for menn. 

Referanse:

D. M. Bruun mfl.: All boys and men can play football: A qualitative investigation of recreational football in prostate cancer patients, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, Doi: 10.1111/sms.12193

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS