null (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Forsker mer på psykedeliske stoffer

Det blir forsket mer og mer på mulige gunstige effekter av psykedeliske stoffer. En dansk forsker mener det vil bli godkjent til behandling av psykiske lidelser om ikke lenge.

Fakta

Faser i kliniske forsøk med legemidler på mennesker:

Fase en starter når et nytt legemiddel gis til mennesker for første gang – typisk friske, frivillige forsøkspersoner

Fase to involverer flere personer, og hovedformålet er å undersøke om legemiddelet har noen effekt hos pasienter.

Fase tre skal bekrefte en eventuell effekt. Fasen har til formål å etablere et tilstrekkelig grunnlag for godkjenning. Resultatene skal være statistisk generaliserbare og vil derfor typisk involvere over tusen forsøkspersoner.

Fase fire begynner etter at legemiddelet har kommet på markedet. Slike studier har ofte en viktig betydning for å justere bruken.

Kilder: Sebastian Leth-Petersen og Sundhedsstyrelsen

Lenge var det helt forbudt å forske på psykedeliske stoffer, men det kommer stadig flere studier som viser en gunstig effekt på psykisk lidelse.

En ny oversikt fra The Heffter Research Institute viser at det nå pågår rekke større studier på området. Den danske forskeren Sebastian Leth-Petersen er imponert over hvor raskt disse resultatene har kommet.

– Det er helt utrolig. Og det henger selvfølgelig sammen med at de små pilotstudiene har hatt så lovende resultater, sier Leth-Petersen, som er forsker ved Institutt for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Københavns Universitet.

Lys i enden av tunellen

Organisasjonen Heffter Research Institute støtter og fremmer forskning på medisinsk bruk av psykedeliske stoffer. Den nye oversikten gjelder studier som er støttet av organisasjonen.

For å få godkjent et legemiddel må man påvise at det har gunstige effekter og ingen alvorlige bivirkninger. Forsøkene deler man inn i forskjellige faser.

En del av studiene i oversikten er såkalt fase to-studier på mennesker. Det er et stort skritt for denne forskningen, forklarer Sebastian Leth-Petersen. Han mener at det ikke lenger virker urealistisk at pasienter kan få behandling med det psykedeliske stoffet psilocybin innen en overskuelig fremtid.

– Nå forbereder man en studie med 180 pasienter. Den skal undersøke effekten av psilocybin mot alkoholisme. Det viser hvor langt man har kommet. Før eller senere vil noen investere i et fase tre-forsøk. Hvis det går bra, kan stoffet bli godkjent som legemiddel, sier Leth-Petersen.

Som en rullende snøball

Forskning på psykedeliske stoffer ble forbudt verden over i begynnelsen av 1970-årene.

Etter hvert fikk imidlertid enkelte forskere lov til å forske på de medisinske muligheten, og ifølge Leth-Petersen har disse resultater vært så lovende at forskningsområdet nå er i rask vekst.

Han sammenligner det med en rullende snøball.

– Jo flere positive resultater som kommer, jo mer fleksible blir myndighetene. Og samtidig er det flere som er villig til å investere penger i det, avslutter han.

Powered by Labrador CMS