Hvordan går det med helsa når cannabisrøykere blir eldre? (Illustrasjonsfoto: Pe3k/Shutterstock/NTB scanpix.)

Cannabis gjør ikke tenåringer dummere

Det gjør ingen målbar forskjell for tenåringers IQ om de bruker cannabis eller ikke, viser amerikansk tvillingstudie.

Fakta

Informasjonen om tvillingenes forbruk av marihuana er basert på selvrapportering, som fører til underrapportering, forklarer Mads Uffe Pedersen.

– Men det er som regel ikke noe stort problem, når det er forskere med taushetsplikt som intervjuer, sier Pedersen.

Den beste metoden for å undersøke de kognitive effektene av cannabis ville være å gi det til forsøkspersoner se hvordan det påvirker hjernen, forklarer Nicholas Jackson.

– Dessverre er det umulig, sier Jackson til Sciencemag.org.​

Amerikanske forskere har sammenlignet endringer i IQ hos tvillingpar i tenåringsalderen, hvor den ene tvillingen brukte marihuana, mens den andre holdt seg unna.

Forskerne kunne ikke finne noen sammenheng mellom bruk av cannabis og lavere IQ, etter at de hadde justert for sosiale og miljømessige faktorer. Studien kommer kort tid etter at et britisk studie kom frem til samme konklusjon.

– Det er en god artikkel. Jeg synes at det ser rimelig solid ut, sier Mads Uffe Pedersen, som er professor ved psykologisk institutt ved Aarhus Universitet i Danmark. Han forsker selv på cannabismisbruk, men han har ikke vært involvert i den nye studien.

Den nye forskningen betyr likevel ikke at de unge bare kan røyke i vei, forklarer han.

– Isolert kan man ikke se at bruk av cannabis skulle bety noe for IQ-utviklingen. Men sammen med en hel masse andre faktorer, inkludert familie- og skolemessige problemer, kan cannabis kanskje forsterke en uheldig utvikling som kan innebære IQ-en deres faller, sier Pedersen.

Betent debatt

Konklusjonene i de nye studiene går inn i en langvarig og opphetet debatt.

Mange av studiene som har koblet marihuana til hukommelsestap eller lav IQ, har bare undersøkt et øyeblikksbilde, noe som gjør det umulig å si om det var lav IQ som førte til narkotika eller omvendt, forteller hovedforfatteren bak den nye studien, Nicholas Jackson fra University of Southern California i Los Angeles.

– Det er det klassiske «høna eller egget»-problemet, sier Nicholas Jackson til Sciencemag.org.

Derfor har forskere begynt å følge store grupper av tenåringer over tid. En stor studie ble utført på New Zealand i 2012. Forskere kom da frem til at hasj gir varige skader i hjernen. Men studien har blitt kritisert for ikke å kontrollere godt nok for andre mulige forklaringer, slik som problemer i skolen eller familien.

Ble dummere, men det skyldes andre faktorer

Den nye amerikanske studien forsøker å ta høyde for disse faktorene ved å studere tvillinger. Forskerne analyserte to ulike tvillingstudier, med 789 og 2277 tvillingpar.

Tvillingene gjennomgikk en rekke intelligenstester på to tidspunkt: Da de var 9 til 12 år gamle, og igjen da de var 17 til 20 år gamle. Tvillingene innrapporterte selv marihuanaforbruket sitt, og dessuten ble det samlet inn informasjon om genetikk, familiebakgrunn, sosioøkonomisk status og bruk av andre rusmidler.

I løpet av de ti årene falt IQ-en hos brukere av marihuana gjennomsnittlig med omkring fire poeng. Men søsken som ikke brukte det, hadde et fall i samme omfang.

Det antyder at det var noe annet i tvillingenes liv som var årsaken.

– Det er snarere andre faktorer som spiller inn, helt fra familiesituasjon til at de slutter å være interessert i skolen, sier Mads Uffe Pedersen.

Bruk av cannabis kan likevel ha andre konsekvenser. En dansk gjennomgang av forskningen på området viser at et stort forbruk av cannabis henger sammen med økt fravær fra skole og arbeid, kort utdanningsnivå, konflikter i det sosiale nettverket og lettere adgang til hardere stoffer. Jo mer man røyker, desto større er også risikoen for en psykose.

Referanser:

Jackson, N.J. (et al.) Impact of adolescent marijuana use on intelligence: Results from two longitudinal twin studies, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1516648113

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS