Mer selvskading hos cannabisbrukere

Ungdom som røyker hasj eller marijuana har større risiko for villet egenskade enn annen ungdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke Cannabis i seg selv som er årsaken til mer villet egenskade blant ungdom. De som bruker det er mer problembelastet enn ungdom generelt.

Ungdom som bruker cannabis gjør oftere selvmordsforsøk eller skader seg selv med vilje, viser en studie av 15-16 åringer i Norge og England.

– Den forhøyete risikoen for villet egenskade som vi ser blant cannabisbrukere, er knyttet til at denne gruppen er mer belastet på en rekke områder, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Det ser derfor ut til at sammenhengen mellom cannabisbruk og villet egenskade i denne aldersgruppen kan forklares med andre forhold enn effekten av cannabisbruken i seg selv.

– De har lavere selvfølelse, mer problemer med foreldre og skole og i større grad psykiske problemer enn ungdom som ikke bruker cannabis, sier Rossow.

9800 norske og engelske ungdommer

Studien er basert på data fra identiske skoleundersøkelser blant 9800 15-16 år gamle skoleelever i Norge og England.

Ungdommene har svart på spørsmål om villet egenskade, selvmordstanker og bruk av cannabis, samt en rekke andre forhold som henger sammen med både cannabisbruk og villet egenskade.

Sterkere sammenheng i Norge

Ingeborg Rossow.

Cannabisbruk var mer utbredt blant engelske enn blant norske ungdommer.

Cannabisbrukere rapporterte oftere villet egenskade og selvmordstanker enn andre, og de var også i større grad belastet med ulike risikofaktorer for villet egenskade.

Disse sammenhengene var sterkere blant norske ungdommer enn blant engelske.

Referanse:

Rossow, Hawton og Ystgaard: Cannabis Use and Deliberate Self-Harm in Adolescence: A Comparative Analysis of Associations in England and Norway, Archives of Suicide Research, Volume 13, Issue 4 October 2009 , pages 340 - 348.

Powered by Labrador CMS