Fra hasj til tyngre stoffer

For ungdom som har problemer på andre områder øker bruk av cannabis risikoen for å starte med tyngre stoffer. For andre ungdommer er sammenhengen ikke så tydelig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den såkalte trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler.

Anne Line Bretteville-Jensen

Forskerne har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg av drøyt 800 cannabisbrukere i Norge.

For å undersøke om det finnes en årsaksmessig trappetrinns-effekt, gjorde forskerne en analyse som, i tillegg til personlige og økonomiske faktorer, også tok hensyn til ulikheter i ”sårbarhet” for rusmiddelbruk.

Modellen finner to klart avgrensede grupper; en liten gruppe ”problemungdom” og en større gruppe ”vanlig ungdom”.

”Problemgruppen” var kjennetegnet av tidlige problemer med skole, foreldre, politi og venner, tidlig rusmiddeldebut og mer intensiv bruk av rusmidler.

Trappetrinnseffekt

– I den lille ungdomsgruppen finner vi en klar trappetrinnseffekt der bruk av cannabis mer enn dobler risikoen for å starte med tyngre stoffer.

– I den større gruppen ungdommer har tidligere cannabisbruk mindre innflytelse, sier Anne Line Bretteville-Jensen.

Referanse:

Hans Olav Melberg, Andrew M. Jones, Anne Line Bretteville-Jensen: Is cannabis a gateway to hard drugs? Empirical Economics Volume 38, Number 3 / June, 2010, doi: 10.1007/s00181-009-0280-z.

Powered by Labrador CMS