Kvinner som bruker anabole steroider kan få mørk stemme, økt hårvekst, forstørret klitoris, mindre bryster og uteblitt menstruasjon.

Kvinner som bruker anabole steroider sliter med bivirkningene - som varige, mannlige trekk

Steroidene påvirker selvfølelsen, seksualiteten og det sosiale livet, men noen av kvinnene opplevde også positive bivirkninger.

Forsker og psykiater Ingrid Amalia Havnes har intervjuet kvinnelige kroppsbyggere og avdekker hvordan bruk av dopingmidler har påvirket dem fysisk, psykisk og sosialt.

Havnes kartla hva som fikk kvinnene til å begynne med anabole steroider, hvilke bivirkninger de fikk, og hvordan de håndterte uønskede virkninger.

– Dette er et sensitivt tema. Kvinnene opplever mye stigmatisering. De holder derfor bruken av anabole steroider skjult for familie og venner både i og utenfor treningsmiljøet, forklarer Havnes.

Mange av kvinnene følte skam og fikk sosiale problemer av flere av bivirkningene. Men flere opplevde også positive sideeffekter av å ta kunstige testosteron-preparater.

– Det er viktig å ha forståelse for at mange opplever positive effekter av dette i en periode i livet. Det kan gjøre det vanskelig å slutte, sier Havnes.

Studien er en av få som er gjort på kvinner som bruker steroider.

Havnes har utført studien sammen med en forskningsgruppe på anabole androgene steroider ved Oslo universitetssykehus. Hun behandler også personer som ønsker å slutte med bruk av anabole steroider på samme sted.

Lite kunnskap om kvinnene

Anabole steroider er kunstig fremstilt testosteron, som brukes for å få økt muskelvolum og -styrke. Bruk av anabole steroider ble ulovlig i Norge i 2013.

- Noen av bivirkningene kvinnene fikk, kunne de lettere nøytralisere enn andre. Dyp stemme var skambelagt for mange, sier Ingrid Amalia Havnes ved OUS

Havnes og kollegene dybdeintervjuet 16 kvinner som har erfaring med anabole, androgene steroider.

Hvilke spesifikke bivirkninger kvinner risikerer å få, finnes det informasjon om. Men hvordan kvinnene opplever bivirkningene, er det ikke forsket mye på. Bruk og skader er langt bedre kartlagt blant menn.

Kvinner som bruker anabole steroider, er en gruppe det er svært vanskelig å nå frem til, sier Havnes.

Mannlige trekk ga skamfølelse

Alle kvinnene som deltok i studien, fikk flere uønskede, maskuline kjennetegn av bruken. Mange av dem var ikke forberedt på dette.

Økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, mindre bryster, mørk stemme og forstørret klitoris var blant de uønskede virkningene.

– Dette påfører dem skamfølelse, redusert selvfølelse og sosiale problemer, sier Havnes.

Over halvparten var i fitness-miljø

Ti av kvinnene kom fra fitness-eller kroppsbyggingsmiljøer, og hadde vært med i lokale eller internasjonale konkurranser.

– De øvrige seks hørte ikke til noe konkurransesmiljø, men trente med vekter i kombinasjon med steroider for å få kroppen de ønsket seg, sier Havnes.

Ti kvinner hadde sluttet med bruken av steroider, mens seks fortsatt brukte slike preparater.

De siste tiårene har det kvinnelige kroppsidealet endret seg fra tynn til muskuløs og sterk kropp.

– Dette kan medvirke til at mange som er i treningsmiljøer har blitt eksponert for bruk av anabole steroider, sier Havnes.

Mer styrke og mindre kroppsfett

De fleste oppga at de begynte med anabole steroider fordi de ville få større muskler og mindre kroppsfett.

Flere som konkurrerte, begynte med steroider fordi de opplevde at treningseffekten hadde stagnert etter flere år med intens trening.

Noen hadde trent kort tid og ønsket rask fremgang når det gjaldt å bygge muskler. Det gjaldt både for deltakere med og uten konkurranseerfaring, forklarer Havnes.

Stolte på råd fra mannlige venner

De fleste av kvinnene i studien var blitt introdusert for anabole steroider av en mannlig partner som selv brukte steroider, en venn eller trener. Kvinnene var snitt 23 år da bruken startet.

De tok preparatene som piller eller som injeksjoner. De tok lavere doser enn menn, hovedsakelig i perioder med lengre pauser mellom.

Likevel fikk alle uønskede bivirkninger, noen selv etter impulsiv, kortvarig bruk.

Flere av de mannlige trekkene vedvarte selv etter at kvinnene hadde sluttet å ta hormonpreparater.

– Det er bekymringsfullt at kvinnene stolte på kunnskapen til mennene de kjente når det gjaldt dosering, hvilke preparater de skulle bruke og varigheten av kurene, sier Havnes.

Stoffene kan gi alvorlige fysiske og psykiske bivirkninger, som hjerte- og karlidelser, depresjon, angst og psykoser.

- Kvinnene var i liten grad bekymret for risikoen for problemer med lever og hjerte. De var mer redde for å utvikle maskuliniserende bivirkninger, sier Havnes.

Mange hadde brystimplantater

Mindre bryster og mer hår i ansiktet og på kroppen var vanlige bivirkninger. Noen fikk også kviser i ansiktet.

– Brystene kunne bli mindre både på grunn av svært lite underhudsfett og effekten av steroider på brystvevet, forklarer Havnes.

Men kvinnene opplevde disse bivirkninger som lettere å hanskes med enn andre.

– Dette kunne de nøytralisere ved å fjerne uønsket hårvekst og operere inn brystimplantater. De fleste som konkurrerte hadde slike implantater, sier Havnes.

Skam over mørk stemme

Kvinnene opplevde dypere stemme som et større problem.

– Det var eksempler på at stemmen ble så grov at når de ringte for å bestille noe, trodde personen i andre enden at de var en mann, forteller Havnes.

Mange fikk skamfølelse over den dype stemmen, og angret på bruken på grunn av dette.

Få av kvinnene var åpne om at de brukte anabole midler overfor familie og venner både i og utenfor treningsmiljøet. Derfor kunne forandret stemme avsløre at de hadde brukt steroider.

Noen oppga riktignok at stemmen ble mindre dyp etter at de hadde sluttet med preparater, selv om den ikke kom helt tilbake til deres normale stemmeleie.

Større muskler og økt sexlyst

Kvinner som tok et mer impulsivt valg om å bruke steroider var i liten grad forberedt på at de fikk mannlige trekk. Seks av kvinnene brukte fortsatt steroider og opplevde at de ønskede effektene overskygget de uønskede bivirkningene.

De fleste fikk økt sex-lyst av anabole steroider. Økt seksuell appetitt ble opplevd som positivt. Men det var avhengig av livssituasjon.

– Det var avhengig av om de var i et forhold eller ikke. Særlig oppga de som var sammen med en mann som også brukte steroider, at økt lyst var positivt, sier Havnes.

Økt sexlyst ble derimot opplevd som negativt om de var uten partner og om de hadde endret seg fysisk i underlivet.

Klitoris vokste, mensen uteble

For mange opplevde at klitoris og dels også kjønnsleppene vokste. Forstørret klitoris kunne gi redusert selvfølelse.

Men disse reaksjonene var delvis knyttet til hvordan partneren reagerte. Om partneren var positiv til endringen, kunne det oppveie kvinnenes negative følelser.

Noen opplevde også at underlivet ble strammere.

– Det kunne gi vansker med å gjennomføre samleie, sier Havnes.

Bruk av anabole steroider førte også til uregelmessig menstruasjon, eller at den forsvant helt. Men dette ble ikke opplevd som et problem, tvert imot.

For noen var uteblitt menstruasjon et tegn på at preparatene virket som ønsket. Mens som kom tilbake igjen, ble ansett som tegn på at det var trygt å starte en ny kur med anabole steroider.

Følte seg bedre psykisk

Bruken av anabole steroider ga også psykiske endringer, som kvinnene kunne oppleve som positive. Flere oppga at de ble mer selvsikre, og fikk økt følelse av velvære.

Flere fikk kontroll over vanskelige følelser som de tidligere var plaget av, for eksempel etter alvorlige traumer.

Redusert empati og følelsesmessig forflatning ble derfor opplevd som positivt av enkelte.

– En av kvinnene fortalte at det hjalp henne til å isolere seg og fokusere på utdanning, jobb, trening og forberedelse til konkurranser, sier Havnes.

Flere av kvinnene hadde slitt med angst og følelsen av å være lite verdt. Flere fortalte at det å tilhøre et treningsmiljø var viktig for å få kontroll, og at de ble kvitt angsten midlertidig når de startet med steroider.

Flere hadde også slitt med spiseforstyrrelser, og de så på det som sunnere å oppnå en muskuløs kropp ved hjelp av steroider i stedet for å sulte seg for å bli tynn.

Noen av kvinnene som hadde brukt anabole steroider over lang tid, fikk psykiske plager og alvorlig fysisk sykdom. Dette førte til at de avsluttet bruken.

Den sosiale tilhørigheten til treningsmiljøet ble forsterket av fremgangen som anabole steroider ga dem.

Har rett til helsehjelp uten å bli anmeldt

Det hjelper ingen brukere om vi fordømmer bruken, mener forskeren.

– Vi må forstå at det er mange som opplever positive effekter at å ta anabole steroider i en periode av livet, sier Havnes.

Hun oppfordrer i stedet fastleger og helsepersonell til å stille spørsmål.

– Kvinnene som har brukt steroider, kan oppsøke lege fordi de har fått kviser, uteblitt mens eller får psykiske plager av langvarig bruk. Det er viktig å spørre om de bruker anabole steroider, hva som motiverer bruk og om de ønsker hjelp til å slutte, sier hun.

Helsepersonell må møte brukerne med kunnskap uten å fordømme og stigmatisere, mener Havnes.

Deltakerne i studien

Deltakerne ble rekruttert til studien via sosiale medier i åpne og lukkede forumgrupper, plakater og brosjyrer.

Tre av deltakerne var trenere eller personlige trenere. Syv studerte eller jobbet innen helse og omsorgstjenesten. Tre jobbet eller studerte innenfor utdanningssektoren.

Kvinnene var mellom 19 og 46 år da de ble intervjuet.

I snitt hadde de brukt anabole steroider i åtte år før de sluttet eller ble intervjuet av forskerne. De fleste hadde brukt det i perioder, avbrutt av pauser. Noen få hadde brukt anabole steroider sammenhengende i fra ett til fem år.

Studien er ledd i en større studie om langvarig bruk av anabole steroider og effekt på hjerne og atferd - ledet av Astrid Bjørnebekk fra Rusforsk, Oslo Universitetssykehus. Ingrid Havnes jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, som står for tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetslidelser, ved Oslo universitetssykehus.

Forbudt i 2013

Da anabole steroider ble inkludert i rusmiddelpolitikken i 2013, fikk brukerne samtidig rett på hjelp til å slutte og behandling av fysiske og psykiske bivirkninger i spesialhelsetjenesten.

Oslo universitetssykehus tilbyr informasjonssamtaler om helserisiko og behandling. Så langt har de hatt møter med 600 brukere av anabole steroider og en del pårørende, ifølge Havnes. Der blir de også informert om at helsevesenet ikke informerer politiet eller arbeidsgiver om bruken.

Men kriminaliseringen av anabole steroider og andre dopingmidler blir opplevd som en barriere mot å ta kontakt med helsevesenet, har mannlige brukere opplyst.

Referanse:

I. A. Havnes mf: Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects. International Journal of Drug Policy, 28. juli, 2020.

Powered by Labrador CMS