I fem år har canadiere kunnet kjøpe marihuana og hasj i helt lovlige butikker. Likevel er det fortsatt mange som kjøper billigere cannabis fra illegale utsalg.
I fem år har canadiere kunnet kjøpe marihuana og hasj i helt lovlige butikker. Likevel er det fortsatt mange som kjøper billigere cannabis fra illegale utsalg.

Fem år med lovlig cannabis i Canada. Hvordan har det gått?

Bruken av marihuana og hasj har ikke økt totalt sett, men myndighetenes mål er ikke nådd. 

I oktober 2018 ble salg av cannabis lovlig i Canada. Det er også lov for privatpersoner å dyrke fire marihuanaplanter og besitte 30 gram cannabis, som tilsvarer cirka dobbelt så mange jointer. 

I Norge er all bruk og besittelse forbudt. Under 15 gram gir ofte bot, mens mer kan gi fengsel. 

Canadiske myndigheter hadde tre mål med legaliseringen: å holde ungdommen unna cannabis, ta vare på voksnes helse og sikkerhet gjennom å gi tilgang på lovlig cannabis og stoppe pengestrømmen til kriminelle. 

Nå har det gått fem år. I en ny studie oppsummerer tre canadiske helseforskere situasjonen. 

De mener erfaringene er blandet.

Legaliseringen har ikke ført til en katastrofe for folkehelsen, slik noen spådde. Men det har heller ikke vært en ubetinget suksess, mener forskerne. 

En fjerdedel har brukt cannabis siste år

Hvert år gjennomfører de canadiske myndighetene en spørreundersøkelse om cannabis.

Den viser at det i fjor var 27 prosent av canadierne som hadde brukt cannabis i løpet av det siste året. Før legaliseringen i 2018 var tallet 22 prosent. 

Målet om å holde ungdom unna cannabis er ikke nådd. 37 prosent av ungdom mellom 16 og 19 år har brukt cannabis i løpet av det siste året. Aldersgrensen er 18 år.

Likevel er det ikke flere ungdom som bruker cannabis i dag enn før legaliseringen. Bruken gikk opp de to første årene etter det ble lovlig, men er nå tilbake på samme nivå som i 2018. 

De som er mellom 20 til 24 år, bruker mest cannabis. Denne aldersgruppen har også økt sitt forbruk mest. I 2018 var det 44 prosent, i dag er det 50 prosent som har brukt cannabis en eller flere ganger siste år. 

Cannabis er også det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge. En fjerdedel av befolkningen har prøvd cannabis en eller flere ganger i løpet av livet, mens nær seks prosent har brukt det siste 12 måneder, ifølge Folkehelseinstituttet

Også her i landet er det unge folk som bruker mest. I alderen 16 til 30 år er det cirka 13 prosent som har brukt cannabis i løpet av siste år. 

Brukernes vaner

De som er cannabis-brukere i Canada, ble spurt hvor ofte de røykte, dampet, drakk eller spiste marihuana og hasj. 

Halvparten tok et cannabis-produkt tre ganger i måneden eller sjeldnere. 

25 prosent brukte det daglig. Det har ikke blitt flere daglige brukere siden 2018.

Metoden for å innta cannabis har endret seg mye. Nå er det langt færre som røyker, mens det har blitt vanligere å vape eller spise cannabis-produkter. 

Lengden på rusen varierer også. Flertallet av brukerne - 83 prosent - oppgir at de er påvirket fra én til fire timer. 16 prosent er høye i fem timer eller mer. 

Bare noen få har brukt cannabis mens de er på jobben. 

Når brukerne ble spurt om å vurdere hvordan cannabis virket inn på livet sitt, svarte de fleste at det har flere fordeler enn ulemper. Mange mente det var positivt for deres sosiale liv, psykiske helse og livskvalitet.

Et stort flertall mente at cannabis-bruken ikke påvirket prestasjonene deres på jobb og skole. 

Fordeler for samfunnet

Cannabis-relaterte besøk til akuttmottak og sykehusinnleggelser har heller ikke økt nevneverdig, skriver de to helseforskerne i sin studie. 

Med lovlig cannabis har det fulgt informasjon om bruk og virkning. 

Det er nå langt flere canadiere som mener at cannabis påvirker bilkjøring negativt enn i 20018. 

Det er også færre som kjører bil etter de har brukt cannabis. I dag oppgir 18 prosent at de har kjørt bil etter inntak av cannabis. I 2018 var det 27 prosent. 

Antall arrestasjoner har blitt langt færre nå enn tidligere, skriver de tre helseforskerne i sin studie. Ungdom og voksne får ikke lenger merknader på rullebladet. 

Folks holdninger har også endret seg. Det er ikke lenger stigmatiserende å bruke cannabis. 

Fem år med legalisert cannabis er kort tid for at forskningen kan konkludere, mener de canadiske forskerne. Samtidig minner de om at helseeffekter ikke bare er kroppslige, men også sosiale.

– Disse store sosiale fordelene ved legalisering må tas med i forskningen og evalueringer av cannabis-reformene, skriver forskerne.

By i trøbbel

Canadiske myndigheters mål var også at kriminelle ikke lenger skulle tjene penger på salg av cannabis. Legaliseringen førte til et stort antall lovlige butikker og fabrikker. 

I den lille byen Smith Falls var optimismen stor, ifølge CBC.ca, Canadas NRK, i 2018.

De 9.000 innbyggerne har slitt med økonomisk krise og arbeidsledighet, men nå står byen i spissen for den globale, milliardstore cannabisindustrien, heter det i artikkelen

Canopy Growth, en bedrift som både dyrker marihuanaplanter og selger cannabis-produkter, hadde etablert seg i byen. Det betydde 800 arbeidsplasser.  

Nå i 2023 er optimismen borte. Den gedigne fabrikken er solgt tilbake til sjokoladeprodusenten Hershey. Canopy Growth har også solgt unna eiendommer andre steder og har permittert 800 ansatte. 

Det er nær 1000 lovlige produsenter av marihuanaplanter og -produkter i Canada. De selger til 3600 cannabis-butikker over hele landet.
Det er nær 1000 lovlige produsenter av marihuanaplanter og -produkter i Canada. De selger til 3600 cannabis-butikker over hele landet.

Myndighetene må balansere

«Canadiske myndigheter har en vanskelig balansegang», sier professor Michael Armstrong ved Brock University til CBC. «De vil at det lovlige markedet skal være attraktivt nok til at alle brukere forlater det illegale markedet, men det skal heller ikke være så attraktivt at det tiltrekker seg nye brukere».

En tredjedel av cannabismarkedet er fortsatt under kontroll av organisert kriminalitet, ifølge Departementet for samfunnssikkerhet i Canada. På det illegale markedet koster marihuana halvparten av det den gjør på lovlige utsalg, melder avisen Toronto Sun.

Bedriftene selv klager på at hard skattlegging og mange restriksjoner gjør virksomheten deres ulønnsom og produktene deres dyre. 

Nå går den canadiske regjeringen gjennom lovgivningen på nytt, for se på avgifter, merkinger og markedsføring av cannabis. 

Halvparten av cannabis-brukende canadiere oppgir at de alltid kjøper fra lovlige butikker. Fem prosent kjøper alltid fra illegale butikker og nettsteder, ifølge den nasjonale spørreundersøkelsen. 

Resten kjøper noen ganger fra lovlige, andre ganger fra ulovlige utsalg. Pris var avgjørende for hvor de handlet. 

Referanser: 

Benedikt Fischer m.fl.:  Outcomes associated with nonmedical cannabis legalization policy in Canada: taking stock at the 5-year mark. CMAJ Canadian Medical Association Journal, oktober 2023.

Canadian Cannabis Survey 2022: Summary, Government of Canada, 2022.

Cannabis Data Blog: Data over the past 5 years,  Government of Canada, 2022.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS