- Cannabis kan utløse psykisk sykdom

Lørdag 1. mai gikk den sjette årlige hasjmarsjen av stabelen. Den arrangeres av Norsk organisasjon for reform av marihuana lovgivningen (NORMAL), og har som målsetning å få cannabis legalisert. Men cannabis er ikke så ufarlig som mange tror.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hasj er et rusmiddel på linje med alle andre, og har derfor skadevirkninger som kan være svært alvorlige. Man blir sløv over lengre tid, og ved langvarig bruk utvikles ofte en grad av apati. Hasj påvirker også yteevnen i krevende situasjoner, for eksempel bilkjøring. Man blir likeglad, og mister ofte perspektiv og ambisjoner.

Hasj som hovedrusmiddel

Aftenposten meldte den 23. oktober i fjor at det er en stadig økning av tilfeller hvor folk har skrevet seg inn ved rusinstitusjoner for sin bruk av cannabis. Artikkelen er basert på en rapport utgitt av EUs narkotikabyrå (EONN) som viser at vel 12 prosent av klientene som mottar hjelp for narkotikamisbruk i EU har hasj som hovedrusmiddel. Blant nye klienter er andelen hele 25 prosent, med noen variasjoner fra land til land. Tyskland har den høyeste andelen (27 prosent) og Hellas den laveste (syv prosent).

Dette er foruroligende tall med tanke på den oppfatningen den jevne bruker - særlig de unge - har om hasj og marihuana, nemlig at cannabis ikke fører til avhengighet. Det er også en utbredt oppfatning at det ikke finnes dokumenterte skadevirkninger av hasjbruk utover de skadene tobakken man blander den med gir.

Dette er imidlertid en feil, skal vi tro professor Jørg Mørland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Utløser psykisk sykdom

- Bruk av cannabis har vist seg å være en utløsende faktor når det gjelder psykiske lidelser som schizofreni og psykoser, sier Mørland.

- For personer som er disponerte for å utvikle psykoser og andre lidelser, har hyppig hasjbruk vist seg å være en utløsende faktor som kan føre til langvarig psykisk sykdom, sier han.

- Man kan også - ved daglig bruk - utvikle såkalte hasjpsykoser. Disse er ikke langvarige, men opphører ved endt hasjbruk. Dette er også ganske alvorlig for personen det gjelder.

Gir avhengighet

På spørsmålet om hvorvidt hasj er avhengighetsskapende svarer Mørland:

- Ja, hasj gir avhengighet som svarer til kriteriene som gis av WHOs diagnostisering av avhengighet. En rekke personer har helt klart utviklet avhengighet av hasj. Hasjavhengighet gir ingen fysiske abstinenser, men det stilles ingen krav til dette når det gjelder avhengighet. Det bør jo sies at alkohol er mye mer skadelig med tanke på avhengighet.

- Er det noe faglig hold for den såkalte “gateway-effekten”?

- Nei, det har ingen støtte i biologien, men enhver rusmiddelbruk vil øke faren for mer bruk. Dette gjelder cannabis på lik linje med andre rusmidler, sier han.

Sløv i en måned

Til tross for legaliseringskampen, kan det derfor være greit å ha i bakhodet at hasj er farlig. Spesielt hvis man bruker hasj ofte, kan skadevirkningene være alvorlige. Dersom man er i tvil om hvorvidt hasjbruken har vært skadelig, kan man ta en pause på en måned. Da vil det komme frem om man har fått konsekvenser av sin bruk.

Noen sier om hasj: “stein i en time, sløv i en måned”. Dette kommer av at hasj er fettløselig, og derfor finnes i systemet i lengre tid (tre til seks uker). Dette er grunnen til at man bør holde opp så lenge som en måned hvis man er i tvil.

Powered by Labrador CMS