Et lite stykke DNA eksisterer i flere kopier i cellene våre. Antallet kopier er forbundet med levealder og fysiske og mentale prestasjoner, viser ny dansk forskning. Microstock

Cellenes kraftverk røper hvor frisk du er

Jo færre DNA-kopier du har i celleorganellene dine når du runder 50 år, jo kortere lever du. Du presterer også svakere både mentalt og fysisk.

Fakta:

Mitokondrie-DNA er små, sirkulære former. Antallet varierer med alderen.

Kilde: Førsteamanuensis Jonas Mengel-From

Mitokondrier fungerer som kraftverk i cellene våre. De produserer den energien cellene trenger.

Hvis ikke mitokondriene fungerer optimalt, fungerer også cellene dårligere, og det påvirker kropp og hjerne.

Nå viser en ny dansk undersøkelse at antallet DNA-kopier i mitokondriene er forbundet med hvor lang tid vi lever, muskelstyrken og hvor godt vi klarer oss kognitivt.

– Antallet mitokondrie-DNA avspeiler hvor godt mitokondriene fungerer. Jo dårligere de fungerer, desto dårligere fungerer cellene i hjernen og musklene, sier Jonas Mengel-From, forsker ved institutt for epidemiologi, Syddansk Universitet.

Spår levealder

I 1997–1998 undersøkte forskerne antallet DNA-kopier i mitokondriene i hvite blodlegemer hos 1067 dansker. Samtidig målte de styrke og hukommelse.

Begge deler var koblet til få kopier. Samtidig spurte forskerne deltakerne om generell helse. Også her var det en sammenheng.

I 2012 undersøkte de hvor mange av deltakerne som fortsatt levde. Deltakerne med få kopier levde kortere enn de andre.

Årsaken er ukjent

Forskere vet enda ikke hvorfor folk ikke har det samme antallet DNA-kopier i mitokondriene.

– Det ser ut til at det automatisk blir færre kopier når vi blir eldre. Det gjør at cellene arbeider dårligere, sier Jonas Mengel-From.

Spørsmålet er hvorfor dette skjer, og hvorfor det er forskjellig fra person til person.

– Det krever en dypere innsikt i aldringsmekanismene. Derfor er denne undersøkelsen bare en brikke i puslespillet, sier forskeren.

Gir innsikt i kroppens tilstand

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hva som er årsak og hva som er virkning. Men antallet DNA-kopier ser ut til å gi en god indikasjon på generell helse og biologisk alder, sier Mengel-From.

Tinna Stevnsner, forsker ved institutt for genetikk og molekylærbiologi ved Aarhus Universitet, er enig. Hun har ikke vært med på å utføre undersøkelsen.

– Det er en veldig flott undersøkelse, men forskerne kan ikke svare på hva som kommer først – høna eller egget. Men de kan med ganske stor sikkerhet konkludere med at antallet kopier henger sammen med biologisk alder, sier Stevnsner. 

– Det er en teori som har florert lenge.

Håp for demente og folk med Alzheimers

Resultatet kan ikke brukes direkte i utviklingen av nye legemidler, men gir en kunnskap om mekanismene som ligger bak demens og aldring, mener Stevnsner.

– Vi vil forstå hvorfor noen rammes av Alzheimers og hvorfor noen beholder hukommelsen når de blir eldre. For å håndtere aldersrelaterte symptomer må man forstå hva som skjer i kroppen, sier Stevnsner. 

– Hvis vi forstår de molekylære kommunikasjonsveiene, blir vi bedre i stand til å finne behandlingsmuligheter.

Referanser:

Jonas Mengel-From m.fl.: Mitochondrial DNA copy number in peripheral blood cells declines with age and is associated with general health among elderly. Human Genetics, 2014 DOI:10.1007/s00439-014-1458-9

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS