Vinteren tar livet av folk

Har du fylt 70 år er sjansen for å dø i januar og februar mye større enn resten av året. Hva som er årsaken, er det ingen som helt vet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar 2012 døde det 3763 mennesker i Norge. I juli døde 3270. Differansen mellom januar og juli er altså 493 dødsfall. 

Tilfeldig? Nei, dette er ingen statistisk tilfeldighet. Det er en kjent sak at flere dør i vintermånedene enn i sommermånedene.

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening så statistikerne Elinor Ytterstad og Tormod Brenn ved Universitetet i Tromsø på informasjon om alle døde i Norge i perioden 1991-1995.

De fant at det var rundt 12 prosent flere som døde i vinterhalvåret enn om sommeren. Når de sjekket hvert alderstrinn for ekstra dødelighet om vinteren, viste det seg at den startet fra kvinner var 71 år og menn var 68 år.

Det er først og fremst hjerte- og karsykdommer og sykdommer i åndedrettsorganene som tar seg opp om vinteren. Det er  ikke større sannsynlighet for å dø av kreft disse månedene.

Ikke bedre i middelhavslandene

Det er ingen sammenheng mellom hvor kaldt det er og hvor mange som dør om vinteren.

For det er nemlig ikke bare i Norge og andre kalde land her i nord at det dør flere mennesker om vinteren.

Overdødeligheten i løpet av vintermånedene er faktisk mye høyere i Spania og Portugal, enn i Norden. Det samme gjelder land som Japan, Storbritannia, Frankrike og Italia, forteller Claudia Wells i Office for National Statistics i Storbritannia i et intervju til BBC News Magazine.

En forklaring kan være at folk i middelhavslandene har det kaldt inne i husene sine om vinteren.

I Sibir er det faktisk relativt sett færre som dør om vinteren enn her i Norden, forteller Brenn.

Forklarer influensaen alt?

Vanlig sesonginfluensa forklare nok mye av forskjellen i dødsfall mellom vinter og sommer, mener forskere vi har snakket med. Influensaen kommer alltid på vinteren i Europa.

De mest typiske influensamånedene i Norge er desember og januar.

Tallene fra Ytterstad og Brenn viser at det gjennomsnittlig var 2 589 flere døde i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret.

Vi vet ikke hvor mye influensaepidemiene forklarer av dette. Men statistikeren Jon Michael Gran ved Universitetet i Oslo har studert dette.

Sesonginfluensa tar livet av mange eldre i vintermånedene. Folkehelseinstituttet anbefaler flere eldre å vaksinere seg. (Foto: Colorbox)

Han finner at overdødeligheten i vintermånedene sammenfaller med influensatoppene.

Rundt 900 dør av influensa

Siri Helene Hauge, spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, bekrefter at ingen helt nøyaktig vet hvor mange som dør av influensa og influensarelaterte sykdommer i Norge hvert år.

Men Folkehelseinstituttet anslår at rundt 900 personer dør av influensa i løpet av en influensasesong. I all hovedsak eldre.

– Influensa kan føre til forverring av en del grunnsykdommer, som for eksempel hjerte-karlidelser eller KOLS. Dermed registreres ikke influensa som dødsårsak, selv om det er den som utløser dødsfallet.

– Derfor har vi ikke eksakte tall på influensadødsfall.

Anbefaler flere å vaksinere seg

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilhører risikogruppene blir vaksinert mot influensa. Dette gjelder blant andre personer over 65 år.

– Rundt halvparten av dem vi anbefaler at bør vaksinere seg, gjør det.

Ny statistikk fra Storbritannia viser at dødsfallene ikke bare topper seg om vinteren, men at de har en tendens til å klumpe seg sammen – like før og like etter jul.

Høyest antall dødsfall i sykehus er det de to første ukene i januar, skriver BBC News.

Powered by Labrador CMS