Y-kromosomet forklarer menns kortere levealder

Eldre menns tap av Y-kromosomer kan gi økt risiko for kreft, diabetes og tidlig død.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle vanlige menneskeceller inneholder 46 parvise kromosomer. 22 kromosompar er identiske hos kvinner og menn. Hos menn er det siste kromosomparet satt sammen av et X-kromosom og et Y-kromosom. Y-kromosomet har i realiteten ikke en så tydelig Y-form som her. (Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB Scanpix)

Bare menn har Y-kromosomet i genene. Fram til nå har Y-kromosomet nesten utelukkende blitt koblet til egenskaper som bestemmer kjønn og menns sædcelleproduksjon.

Men en ny studie ledet av forskere ved Uppsala-universitet i Sverige, peker på en sammenheng mellom tap av Y-kromosomer i menns celler – og kortere liv for menn enn for kvinner.

– Menn med lite Y-kromosom har nesten fire ganger høyere risiko for å rammes av kreft enn andre menn. Dette var et helt uventet funn, sier forsker Lars Forberg til avisa Dagens Nyheter.

Fram til nå har forskere ikke kunnet forklare hvorfor eldre menn i gjennomsnitt dør før eldre kvinner, eller hvorfor menn oftere rammes av kreft og oftere dør av kreftsykdommen.

Nå har altså Uppsala-forskerne, sammen med britiske og amerikanske forskere, funnet koblingen til mannens Y-kromosom.

Ikke bare kreft, men også sykdommer som for eksempel diabetes, kan delvis forklares med forandringer i arvestoffet i kroppens celler.

Lever kortere uten Y-kromosom

Forskerne har undersøkt genene i blodprøver fra over 1600 svenske menn i alderen 70 til 84 år. Om lag hver femte av disse mennene manglet Y-kromosom i minst 10 prosent av blodcellene sine.

Forskerne Jan Dumanski og Lars Forsberg ble overrasket da de fant sammenhengen mellom tap av Y-kromosomer og tidligere død. (Foto: Mikael Wallerstedt, Uppsala universitet)

Dette var ikke uventet, ettersom det har vært kjent at eldre menn kan miste Y-kromosomet. Men hittil har man ment at dette er en naturlig og ufarlig prosess som inntreffer i sammenheng med celledeling hos godt voksne menn.

– Vi fant imidlertid at for menn som hadde mistet Y-kromosomer i en stor del av blodcellene, var overlevelsen kortere enn for andre menn. Dette gjaldt uansett dødsårsak. Vi så også en sammenheng mellom tap av Y-kromosomer og økt risiko for å dø av kreft, sier forsker Lars Forberg i en pressemelding fra Universitetet i Uppsala.

X og Y-kromosomet

Kvinner har bare X-kromosomer. Menn har både X og Y-kromosomer.

X-kromosomet finnes i alle celler i kroppen. De bærer genene våre, altså arveanleggene våre.

Fortellingen om mannens Y-kromosom har til nå vært at det spiller en ubetydelig rolle. Det har også het seg at Y-kromosomet inneholder svært lite genetisk informasjon.

Professor Jan Dumanski har vært hovedansvarlig for forskningsprosjektet:

– Dette stemmer ikke. Våre funn tyder på at Y-kromosomet bidrar til å dempe veksten i kreftsvulster hos menn. Tap av Y-kromosom kan dermed forklare hvorfor menn oftere får kreft enn kvinner, sier han til Dagens Nyheter.

Forutsi kreftrisiko i framtiden

Finner forskere ut mer om sammenhengen mellom Y-kromosomet og tidligere død hos menn, kan det kanskje bli mulig for flere menn å overleve sykdommer som kreft.

Forskerne bak denne studien tror at i framtiden, hvor undersøkelse av genene våre antakelig blir stadig mer vanlig, så kan undersøkelse av menns Y-kromosom brukes for å forutsi risiko for utvikling av kreft.

Referanse:

Mosaic loss of chromosome Y in peripheral blood is associated with shorter survival and higher risk of cancer. Lars A. Forsberg et al. Nature Genetics. 

Powered by Labrador CMS