Dårlig energiproduksjon i cellene øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer. Det fremskynder også aldring, mener forskere.

Dårlige opplevelser i barndommen kan gjøre oss tidligere gamle 

 Forskere mener de er litt nærmere et svar på hvorfor.

Tidligere har forskere vist at det sosiale og psykologiske miljøet vi vokser opp i, bokstavelig talt kryper inn under huden vår. 

Stressende opplevelser som barn gir økt risiko for dårlig helse og leveår i voksen alder. Ikke bare den psykiske helsen, men også den fysiske. 

Den mest omfattende studien som har undersøkt denne sammenhengen kalles Adverse Childhood Experiences Study (ACE). 

Denne viste at risikoen for dårlig helse i voksen alder øker dramatisk om du har blitt fysisk, psykisk eller seksuelt misbrukt i barndommen. De øker også sterkt om du har vokst opp blant voksne som har vært rusmisbrukere eller har hatt psykiske problemer. 

Det ligger i musklene

Selv om mange forskere har jaktet på mekanismene, er det ikke fullt ut forstått hva som ligger bak denne sammenhengen. 

Nå mener en amerikansk forskergruppe ved Universitetet i Michigan at de har kommet litt nærmere et svar. 

De finner det i musklene.

Stilt en rekke spørsmål

I studien har forskerne studert vevsprøver av musklene til over 870 personer. Alle var 70 år eller eldre. 

Deltakerne ble også stilt en rekke spørsmål om livet sitt og de ble testet, fysisk og kognitivt.

Spørsmålene de ble spurt var for eksempel: Brukte et nært familiemedlem narkotika eller alkohol på en måte som fikk deg til å bli bekymret? Ble du fysisk misbrukt av en av foreldrene dine eller en annen voksen? Var noen av foreldrene dine fraværende en del av livet ditt?

Omtrent 45 prosent av deltakerne rapporterte om at de hadde opplevd en eller flere uønskede barndomshendelser. 

Deltakerne som rapporterte om en eller flere uønskede opplevelser i barndommen, viste seg å ha svekkede funksjoner i musklene som eldre. 

Lite energi i cellene

Hver celle i kroppen inneholder små kraftverk (mitrokondrier). Disse produserer energi som cellene trenger for å utføre alle livsprosesser. 

Det er en sammenheng mellom hendelser folk har hatt i barndommen og aktiviteten de har i cellenes kraftverk, slår studien fast.

Jo flere hendelser, jo dårligere var energiproduksjonen i cellene deres, finner forskerne. 

Raskere aldring

Dårlig energiproduksjon i cellene øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer og gjør oss raskere eldre. 

Forskerne kontrollerte for en rekke andre faktorer som de vet kan påvirke muskelfunksjonen, som alder, kjønn, utdanning, foreldrenes utdanning, kroppsmasseindeks, depresjon, røyking og fysisk aktivitet. 

Effektene av uønskede hendelser i barndommen forble tydelige, selv etter at de kontrollerte for dette. 

Norsk forskning på psykisk syke

Også norske forskere har funnet at barndomstraumer kan fremskynde aldring hos mennesker. 

I en studie på 1.000 personer med mentale problemer fant forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus at de som hadde opplevd traumer i barndommen, hadde kortere endestykker på kromosomene. Dette har noe å si for hvor lenge vi lever. 

– Når de såkalte telomerene er kortet ned til en viss lengde, kan det påvirke cellenes mulighet til å lage nye celler. Cellen kan i verste fall dø. 

Dette skriver forskeren Monica Aas om i en blogg fra Oslo universitetssykehus. Hun ledet denne studien. 

I dag er hun forsker ved Kings College i London, der hun fortsetter å forske på dette temaet. 

Stadig mer forskning

Aas har lest den nye studien. Hun synes den er spennende.

– Den sier noe om mulige mekanismer for hvordan tidlig stress i livet kan føre til dårligere helse på sikt. 

Hun mener at dette er et forskningsområde i vekst. Selv studerer hun og kolleger blant annet sammenhengen mellom psykisk stress og aldring.

 – Vi vet at det å oppleve traumer i barndommen oftere er rapportert hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Dette er det publisert ganske mye på. Nå kommer det stadig mer forskning på at dette også er knyttet til det å ha dårligere fysisk helse, forteller hun. 

Kilder:

Kate A. Duchowny m.fl: Childhood adverse life events and skeletal muscle mitochondrial function, Science Advances, mars 2024

Monica Aas, m.fl: Telomere length is associated with childhood trauma in patients with severe mental disorders, Translation Psychiatry, 2019

LES OGSÅ

Få med deg ny forskningPowered by Labrador CMS