Det siste tiåret er det bare blitt 435 nye sykehjemsplasser.
Det siste tiåret er det bare blitt 435 nye sykehjemsplasser.

Tilskudd gir ikke nok sykehjemsplasser

Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9700 sykehjemsplasser i norske kommuner, men antallet plasser har bare økt med 435 i samme periode, viser en evaluering.

En evaluering av tilskuddet viser at den har før til fornying og økt kvalitet på plassene, men ikke til en netto tilvekst av sykehjemsplasser, skriver Velferd.no.

Evalueringen er utført av Menon Economics i samarbeid med forskere fra Velferdsforskningsinstituttet Nova og Helseøkonomisk Analyse, på oppdrag fra Husbanken.

I perioden tilskuddsordningen for kommunale omsorgstjenester har eksistert er det gitt tilskudd til 17 552 nye omsorgsplasser, hvorav 55 prosent av disse, eller 9723, skulle være sykehjemsplasser. I denne perioden er det imidlertid kun skapt 435 sykehjemsplasser.

Siden innføringen i 2008 har ordningen vært gjennom flere endringer og innstramminger. I 2016 gikk regjeringen inn for kun å gi støtte til prosjekter som økte det totale antallet plasser, fordi de så at tilveksten av nye plasser var lavere enn ønsket.

I evalueringen pekes det på at kommuner som har størst behov for forbedring av sitt omsorgstilbud, har benyttet seg mest av ordningen. Kommuner som har størst behov for å øke antall plasser, er oftere de som har brukt ordningen minst.

Årsaken kan være at disse kommunene har lave inntekter i utgangspunktet, og dermed ikke økonomi til å drifte flere omsorgsplasser enn de allerede gjør, skriver Menon. I evalueringen foreslås det at tilskuddet bør bli behovsprøvd.

Powered by Labrador CMS