Eldre på lykkepiller får oftere hoftebrudd

Antidepressiva som skal hjelpe eldre ut av depresjon, kobles til flere hundre årlige tilfeller av den alvorlige bruddskaden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske vinteren byr på en ekstra utfordring for eldre som er redd for å falle. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Den norske vinteren byr på en ekstra utfordring for eldre som er redd for å falle. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

SSRIer - såkalte lykkepiller

Når legemidler benyttes i behandling av depresjon, velges det et SSRI-preparat i to av tre tilfeller. 

De benyttes både ved depresjon, angst og en rekke andre psykiske lidelser.

SSRI står for selektiv serotonin-reopptakshemmer, ofte benyttes bare betegnelsen serotonin reopptakshemmere eller SSRI.

Studier har vist  lave serotoninnivåer i hjernen hos deprimerte.

SSRI-enes virkemåte forklares med at når mer serotonin blir tilgjengelig i synapsene, et lite ”rom” mellom hjernens nerveceller, så letner depresjonen.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Dobbelt så mange eldre på antidepressiva brekker hoften, sammenlignet med eldre som ikke bruker slike medisiner.

Lykkepiller (SSRI) gir høyest bruddrisiko, viser ny observasjonsstudie der samtlige eldre i Norge født før 1945 ble fulgt over seks år.

Hvert år inntreffer cirka 9000 hoftebrudd i Norge, vi ligger i verdenstoppen i forekomst.

- Hoftebrudd blant eldre som bruker SSRI-medikamenter, såkalte lykkepiller, er enda mer utbredt enn vi hadde trodd. Medikamentene kan ha god effekt, men også uheldige bivirkninger.

Det sier lege og forsker Marit Stordal Bakken ved Universitetet i Bergen og Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, til forskning.no.

- Bruddrisikoen er nær dobbelt så høy, opplyser hun. 

Tidligere funn tegner et liknende bilde. I en studie fra 2012 viste nederlandske forskere at demente eldre har tre ganger høyere fallrisiko ved bruk av de nye typene antidepressiva.

- Se nøyere på hvem som får

Sammen med  kolleger har Stordal Bakken sammenlignet data fra Reseptregisteret og Hoftebruddregisteret for 2005 til 2010, hos alle personer på 60 år og eldre.

Nærmere 5 prosent av hoftebruddene i tidsrommet, cirka 1900, kan settes i sammenheng med bruk av legemidler mot depresjon, beregner forskerne.

De har tatt utgangspunkt i alle registerte første brudd: 39 938 for hele perioden. Hvis en person får flere brudd, er kun det første med i studien.

- Viktig funn

Selv om sammenhengen mellom hoftebrudd og medisinbruk er tydelig, kan ikke forskerne fastslå en direkte årsakssammenheng i en observasjonsstudie. 

- Funnet er likevel viktig. Vi dokumenterer at mange eldre på antidepressiva rammes av hoftebrudd, og at de er overrepresentert i bruddstatistikken sammenliknet ikke-brukere.

- Dette bør bidra til at leger ser enda nøyere på hvilke eldre som får utskrevet slike medikamenter, sier Stordal Bakken.

Hun påpeker at Statens Legemiddelverk i 2011 anbefalte leger å utskrive lavere doser SSRI-er til eldre, etter ny kunnskap om at høye doser kunne forårsake hjertearytmier.

Påvirke både ustøhet og benvev

Hos eldre kommer hoftebrudd ofte som en konsekvens av et fall i kombinasjon med benskjørhet.

Stordal Bakken tror antidepressiva både kan gjøre eldre mer utsatt for fall ved å øke ustøheten deres, og gjøre dem mer utsatt for brudd ved å svekke beinvevet. 

- Det finnes studier som viser at eldre kan få en ubalanse i elektrolyttsystemet når SSRI-preparater benyttes. Det kan bidra til forvirring og ustøhet. 

- Dessuten har andre forskere vist at moderne antidepressiva virker direkte på beinvevet, sier Stordal Bakken.

For mye?

Behandling med antidepressiva er utbredt blant eldre, og SSRI-preparater er det som oftest skrives ut mot depresjon til eldre, opplyser forskeren.

- Skrives det ut for mye SSRI-er?

- Hvorvidt de brukes riktig er kanskje heller spørsmålet. Vi skal ikke bagatellisere depresjon hos eldre, men vi som er leger må være nøye med å stille riktig diagnose, slik at man faktisk behandler depresjon, ikke ensomhet eller tapsopplevelse.

- Det er viktig å huske på bivirkningsfrie behandlingsmuligheter ved depresjon, som miljøtiltak, lysterapi og kognitiv terapi, sier Stordal Bakken.

Sammenhengen i studien mellom hoftebrudd og medisinbruk var for øvrig litt sterkere for menn enn for kvinner.

Siden både hoftebrudd og bruk av antidepressiva er sjeldnere blant menn enn kvinner, vil eksponering for medisinene påvirke bruddrisikoen mer relativt sett, påpeker forskerne i studien.

Referanse:

Bakken MS, Engeland A, Engesæter LB, Ranhoff AH, Hunskaar S og Ruths S. Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry. Age Ageing. 2013 Jul;42(4):514-20. doi: 10.1093/ageing/aft009. Sammendrag

Powered by Labrador CMS