Flere brudd når kvinnen blir syk

Alvorlig sykdom kan tære på selv det sunneste parforhold. Særlig sykdom hos kvinnen fører til separasjon eller skilsmisse, ifølge ny amerikansk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Det er rundt seks ganger større sjanse for at kvinner opplever brudd i forholdet kort tid etter at de har fått kreft- eller MS-diagnose, enn hvis mannen blir syk. Hjernesvulst var en av flere tilstander pasienter i studien var rammet av.

Forskerne uttrykker forbauselse over å ha avdekket forskjeller i amerikanske separasjons- og skilsmisserater med hensyn til om det er kvinnen eller mannen i forholdet som blir pasient.

Den gjennomsnittlige skilsmisseraten for kreftpasientene i studien var 11,6 prosent. Men når forskerne sorterte etter kjønn, fant de betydelige forskjeller.

Når kvinnen fikk kreft- eller MS-diagnose, var skilsmisseraten 20,8 prosent, mens den var 2,9 prosent når mannen ble syk.

Studien publiseres i tidsskriftet Cancer 15. november.

Langt ekteskap gir et håp

Forskerne bak studien hevder at årsaken til at flere menn forlater ektefellen når hun blir syk, delvis kan forklares med følgende;

- Kvinner er flinkere enn menn til raskt å påta seg forpliktelsen det er å være omsorgsperson for en alvorlig syk partner.

De amerikanske forskerne mener også at kvinner har bedre evner til å påta seg byrden ved å opprettholdet hjemmet og familien i en slik situasjon, ifølge et presseskriv fra Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Studien antyder videre en forbindelse mellom alder, hvor lenge paret hadde vært gift og sannsynligheten for separasjon eller skilsmisse. Jo eldre kvinnen var på diagnosetidspunktet, jo mer sannsynlig var det at forholdet hennes ville ta slutt.

Likevel; hvis mannen og kvinnen hadde vært gift i mange år, så styrket dette sjansen for at de ville fortsette å holde sammen.

- Tidlige tiltak kan redde forholdet

- Vi vil anbefale medisinsk personale å være særlig fintfølende med hensyn til tidlige tegn på disharmoni i forhold som rammes av alvorlig sykdom hos den ene parten. Særlig når den som rammes er kvinnen, og når det skjer på et tidlig stadium i ekteskapet.

- Hvis slike problemer påvises tidlig, og psykososiale tiltak raskt settes inn, kan man redusere separasjons- og skilsmisseratene for denne gruppen. Og; i sin tur forbedre både livskvaliteten og kvaliteten på omsorgen som gis, sier mener forskerne i presseskrivet.

I studien har forskere fra tre medisinske sentre hatt 515 pasienter (2001 og 2002) som datagrunnlag, og så fulgt dem opp til 2006.

Deltakerne ble inndelt i tre grupper, to for personer med kreft (blant annet hjernesvulst) og en for MS-syke. Rundt halvpartarten var kvinner.

- Forholdet kan også styrkes

En norsk studie publisert i Demographic Research (Syse, 2007) har vist at mange forhold kan tåle belastningene en kreftsykdom fører med seg.

- De fleste krefttypene ga små, umiddelbare fall i skilsmisseratene de første årene etter diagnose, sa førsteforfatter Astri Syse ved Kreftregisteret, da resultatene ble presentert.

Samtidig ga enkelte kreftformer betydelig økt risiko for brudd. Kvinner med livmorhalskreft hadde 40 prosent økt risiko for skilsmisse, mens økningen var 20 prosent blant menn med nylig diagnostisert testikkelkreft, skriver Kreftforeningen om samme studie.

Dette er vanligvis ikke de mest aggressive krefttypene. Det antydes at forklaringen kan knyttes til intimitet og det seksuelle. Studien viste ellers lavere skilsmisserater for kreftpasienter med dårlige prognoser.

- Det er nærliggende å anta at dette skyldes at mange ser det som urettferdig og lite tilfredsstillende å gå ut av et forhold når ektefellen er i en slik kritisk situasjon. Det kan også hende at partnerne opplever at forholdet styrkes som følge av slike omstendigheter, sier Syse til Kreftregisteret.

Referanse:

Gender Disparity in the Rate of Partner Abandonment in Patients with Serious Medical Illness. Glantz MJ, Chamberlain MC, Liu Q, Hsieh CC, Edwards KR, Van Horn A, Recht L. 15. november, Cancer. 2009 Nov 15;115(22):5237-42.

Powered by Labrador CMS