Bygdas eldste kvinner som bor alene er ikke så ensomme som vi kanskje skulle tro, ifølge ny studie fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. (Illustrasjonsfoto: Bjørn-Eivind Årtun/Scanpix Norway)

Enslige gamle folk på bygda er ikke ensomme

Å være alene trenger ikke bety at du er ensom. Heller ikke om du er blant de aller eldste og bor i grisgrendte strøk.

Mange av oss frykter det å bli gammel og alene. Og mange tenker at lite kan være så ensomt som det å bli gammel, og attpåtil bo på bygda.

Men en ny studie viser nå at flere gamle kvinner som mottar hjemmesykepleie, og som bor på landet, faktisk omfavner livet alene i heimen.

Alene – men ikke ensom

- Mange tenker nok at om du er alene, så er du også ensom. Men det trenger ikke være sånn, noe denne studien bekrefter, sier Tove Mentsen Ness, stipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

- De eldste eldre som er enslige har en indre styrke til å snu aleneheten til noe positivt.

Mentsen Ness har forsket på hvordan det er å være gammel og motta hjemmesykepleie når man bor i rurale strøk med lange avstander til helsetjenesten.

Stipendiat Tove Mentsen Ness. (Foto: Ole Evjen)

Hun har intervjuet 11 kvinner, alle enker over 80 år, bosatt på bygda i Midt-Norge.

Takknemlighet

Forskeren avdekker fire klare forhold. For det første er dette kvinner som er fornøyde med livet. De er også takknemlige, spesielt over å motta hjemmesykepleie, slik at de fortsatt kan bo hjemme.

- Selv om de trives med å være sammen med andre, er de veldig knytta til heimen sin og ikke minst, veldig glade i heimen sin. Dette er gjerne hjem de har bygd opp fra de var unge selv.

- Det er her de har bodd og det er her de har vært sammen med familien, sier Mensten Ness.

Frykter tap av helse

Studien avdekker videre at de føler seg sårbare, men på samme tid også trygge.

- De lever i en krysning mellom å omfavne et liv i ensomhet og frykte framtida med en stadig dårligere helse. De frykter for eksempel at de skal få demens og at de må flytte fra heimen, sier hun.

Forskeren, som selv er utdannet sykepleier og har mange års erfaring fra hjemmesykepleien, forteller at mye av forskninga som til nå er gjort på enslige eldre, er gjort i urbane strøk.

- Det finnes få studier fra spredtbygde strøk, noe som gjør det ekstra interessant å se på det, sier hun, og peker på følgende hovedfunn:

Indre styrke

- Min studie viser at disse menneskene takler det å være alene ganske så bra, og at de finner mye indre styrke til å gjøre denne tida meningsfull, sier hun.

Samtidig viser studien at denne gruppen mennesker er veldig klar over at de ikke har lenge igjen å leve. Flere sier at de prøver bevisst å være optimistiske og se muligheter i hverdagen, selv om tapene er mange og omfattende.

- Ved å bruke sin indre styrke til å møte disse nederlagene og sin sviktende helse, klarte de å verdsette et liv i ensomhet, og finne nye meninger med livet, sier Mentsen Ness.

Overføringsverdi

Mentsen Ness håper funnene kan bidra til at tjenesten i distriktene blir enda bedre, og mener studien har overføringsverdi til flere områder enn kun hjemmesykepleien.

- Det handler om hvordan vi kan tilrettelegge for at de som bor alene kan hjelpes best mulig.

- Dette er en stemme fra hvordan de eldste eldre tenker selv om det å bli gammel og alene, og viktig kunnskap også for fremtidens sykepleiere, sier Mentsen Ness.

Referanse

Tove Mentsen Ness m.fl.: Embracing the present and fearing the future”: The meaning of being an oldest old woman in a rural area. Publisert i tidsskriftet International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2014.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS