Å være fysisk aktiv gjør at du får flere leveår som frisk (blått). Mest sannsynlig lever du også lenger.
Å være fysisk aktiv gjør at du får flere leveår som frisk (blått). Mest sannsynlig lever du også lenger.

Slik blir helsa bedre med fysisk aktivitet

Forskere ser at fysiske aktive personer får en klart bedre helsetilstand enn fysisk inaktive. De lever også lenger. Her er en oppsummering av det forskere nå vet om fysisk aktivitet og helse.

Folkehelseinstituttet i Oslo har gjort en gjennomgang av den nyeste forskningen som finnes på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.

Myndighetene skal lage en ny offentlig handlingsplan for å få nordmenn til å bli mer fysisk aktive. Siden dette er et forskningsområde hvor vi får stadig mer kunnskap, vet forskerne i dag en god del mer enn de gjorde forrige gang de lagde en slik handlingsplan i 2004.

Folkehelseinstituttet oppsummering av forskningen bygger blant annet på lignende arbeid gjort av helsemyndighetene i Storbritannia og USA.

Den nye kunnskapen omfatter både barn og unge, voksne og eldre.

Påvirker barn og unges helse

En god del barn og unge sliter med overvekt.

Men fortsatt kan vi ikke si noe helt sikkert om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og vektregulering hos barn og unge, oppsummerer Folkehelseinstituttet.

Det forskere likevel mener å kunne slå fast, er at fysisk aktivitet ser ut til å påvirke både den fysiske og psykiske helsen hos barn og unge. Uavhengig av hvor aktive barn og unge er, ser forskere effekter både hos normalvektige og overvektige barn som er fysisk aktive.

Fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet ser ut til å ha gunstig påvirkning på barn og unges blodtrykk, midjemål og kolesterol. Dette kan bidra til å redusere risikoen for utviklingen av hjerte- og karsykdom senere i livet.

Aktiviteter med høy intensitet som hopping, løping og styrketrening påvirker skjelettet og er viktig for å oppnå optimal benmasse i løpet av barne- og ungdomsårene.

Når det kommer til læring og skoleresultater, og sammenhengen de måtte ha med fysisk aktivitet, er resultatene sprikende. Likevel later fysisk aktivitet til å kunne påvirke enkelte kognitive funksjoner hos barn og unge, ifølge oppsummeringen.

En oppsummering av forskning på fysisk aktivitet finner positive effekter for alle aldersgrupper.
En oppsummering av forskning på fysisk aktivitet finner positive effekter for alle aldersgrupper.

Inaktivitet hos voksne kan gi tidlig død

Hos voksne gir fysisk aktivitet en rekke helsegevinster.

Å være fysisk aktiv kan forebygge diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, flere former for kreft, metabolsk syndrom og tidlig død.

Sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og tidlig død er nå blitt påvist i en rekke studier. Denne sammenhengen er klart sterkere enn hva forskere har trodd tidligere.

Forskningen viser også at selv lett fysisk aktivitet som for eksempel en spasertur, bidrar til å redusere risikoen for tidlig død.

Usikkert om fedme og overvekt

Som hos barn og unge, ser forskerne også hos voksne at sammenhengen mellom fysisk aktivitet på den ene siden og overvekt og fedme på den andre siden, er vanskelig å si noe sikkert om.

Dette skyldes i stor grad at kroppsvekt så sterkt påvirkes av energiinntaket vårt. Altså hvor mye vi spiser og drikker.

Kort oppsummert må det mye fysisk aktivitet til, for at den skal få betydningsfull effekt på overvekt og fedme.

Samtidig understreker Folkehelseinstituttet at personer med overvekt og fedme som er fysisk aktive, får positive effekter på en rekke andre helseområder. Også de reduserer risikoen for tidlig død.

Påvirkning på kreft, depresjon og søvn

En oppsummering av til sammen 12 studier gjort i USA og Europa, viser at risikoen for i alt 13 krefttyper blir redusert med fysisk aktivitet. Dette gjelder uavhengig av om personen for eksempel er overvektig eller røyker. Dette er også ny kunnskap hos forskerne.

Effekten av fysisk aktivitet på depresjon og depressive symptomer, er noe mer usikker. Men slike sammenhenger er påvist i flere studier. Det samme gjelder for mennesker med angst.

Regelmessig fysisk aktivitet kan også bedre stressmestring og gi bedre søvnkvalitet. Denne kunnskapen baserer seg på en omfattende oppsummering av forskning på området.

Det er også mulig at fysisk aktivitet kan redusere risikoen for demenssykdommer. Men her er forskerne mer usikre.

Slik kan fysisk aktivitet påvirke oss i ulike aldre.
Slik kan fysisk aktivitet påvirke oss i ulike aldre.

Fysisk aktivitet gir eldre en bedre hverdag

Eldre kan få mange av de samme helsegevinstene fra fysisk aktivitet som voksne.

Hos eldre over 65 år er fysisk aktivitet i tillegg helt avgjørende for å opprettholde og forbedre kondisjon, muskelstyrke og balanse.

Aktivitet forbedrer dessuten hverdagslige funksjoner som å reise seg opp fra en stol eller å kunne bevege seg med en viss hastighet.

I tillegg reduserer trening risikoen for fall hos eldre.

Kilde:

Folkehelseinstituttet: «Helseeffekter av fysisk aktivitet», 11. desember 2019. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS