70-åringer i stadig utvikling

Den moderne tids 70-åring oppnår bedre resultater på IQ-tester enn forgjengerne. Nye tester må utvikles for å avdekke demenssykdom i tidlige stadier, ifølge ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Sammenligninger mellom 70-åringer født rundt 1900 og i 1930 viser at de eldre generasjoner ikke har stått på stedet hvil i 30 år.

- Vi har forsøkt å peke ut de som har risiko for å utvikle demens.

- Men det viser seg at testene som avdekket demenstilfeller hos 70 åringer født i 1901-02, ikke ga oss noen hint om hvem som skulle få demens av 70-åringene født i 1930.

Det sier forsker og psykiater Simona Sacuiu i en pressemelding fra tidsskriftet Neurology.

Forskerne bak studien er hjemmehørende ved Gøteborgs Universitet og Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Like ofte som for 30 år siden

Da 70-åringene med fødeår 1930 ble testet i år 2000, gjorde de det jevnt over bedre på IQ-tester som også hadde blitt brukt i 1971 til å teste 70-åringer født i 1901-02.

Forskerne avdekket ingen forskjeller i resultatene til de i 1930-kullet som utviklet demens i løpet av fem år, sammenlignet med personene som ikke fikk sykdommen.

I gruppen født i 1901-02 var det derimot flere tegn på sykdom under IQ- testingen hos de som senere fikk en demensdiagnose.

Forekomsten av demens var uendret gjennom disse tidsperiodene.

Bedre helse og teknologi

Deltakerne i studien, som er kalt H70, ble utsatt for en rekke tester som målte hukommelse, reaksjonstid, språkbruk, oppmerksomhetsgrad og evne til logisk resonnering.

- Forbedringen kan delvis forklares med styrket kvalitet på svangerskapsomsorg og tiden da barna er helt små. I tillegg kommer høyere kvalitet på kosthold, skolesystemet, behandlingen av høyt blodtrykk og karsykdommer.

- Og ikke minst spiller det moderne samfunnets høyere tankemessige krav en rolle, der tilgang til høyteknologi som internett og tv har blitt en selvfølge i hverdagen, sier forsker Sacuiu i pressemeldingen.

Tester tilpasset nye generasjoner

Flere enn 800 antatt friske 70-åringer fra Gøteborg-området var inkludert i del to av den omfattende H70-studien, som ble påbegynt i 1970 og fortsatte med oppfølginger av deltakerne de neste 30 årene.

Den nye runden av H70 begynte ved årtusenskiftet. Med data fra til sammen 2 000 gøteborgere, kan forskerne lettere peke på utviklingstrekk i den eldre delen av befolkningen.

- Hvis vi på effektive måter skal klare å påvise demens i tidlige stadier, så trenger vi gode verktøy, også psykometriske tester.

- Disse må hele tiden tilpasses nye generasjoner, siden eldre stadig scorer bedre på de standardiserte testene, mener Sacuiu.

Referanse: 


Sacuiu S, Gustafson D, Sjögren M, Guo X, Ostling S, Johansson B, Skoog I: 
Secular changes in cognitive predictors of dementia and mortality in 70-year-olds.  Neurology. 2010 Aug 31;75(9):779-85. Sammendrag her.

Powered by Labrador CMS