Et svart neshorn i Zimbabwe som har fått hornet fjernet for å hindre at det blir skutt av krypskyttere.

Neshorn ble mer hjemmekjære etter at hornet ble kuttet av

Forskere tror det kan handle om selvtillit. 

Krypskyting har gått hardt utover bestanden av svarte neshorn i Afrika. 

Den kritisk truede arten har hatt en nedgang på 98 prosent siden 1960. 

Det er særlig hornene skytterne er ute etter. De brukes innen tradisjonell kinesisk medisin og har høy pris.

Afrikanske neshorn

  • Svarte neshorn lever hovedsakelig i Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe og Kenya. Det finnes omtrent 5.000 individer. 
  • En annen neshornart som lever i Afrika, er hvitt neshorn. Den nordlige underarten er så godt som utryddet, det finnes to hunner igjen
  • De hvite neshornene som lever i sør, går det bedre med. Det finnes omtrent 18.000 individer, ifølge WWF. 

I et forsøk på stoppe den forbudte jakten, har myndigheter gjort ulike tiltak. Et av dem er å bedøve neshorn og kutte av hornene deres. Da er dyrene ikke lenger så attraktive for krypskyttere.

Praksisen kan imidlertid ha utilsiktede konsekvenser, ifølge en ny studie som er publisert i tidsskriftet PNAS.

Jakten økte

Forvaltere i det sørlige Afrika begynte å fjerne hornet til neshorn etter 2014, da krypskytingen nådde et krise-nivå, skriver Science.

Hadde avhorningen noen påvirkning på dyrenes adferd og overlevelse? Det har forskere fra Sør-Afrika og Sveits undersøkt. 

De har brukt nesten 25.000 observasjoner av svarte neshorn i ti reservater i Sør-Afrika. Observasjonene er gjort av 368 individer over 15 år. 

Hornet til neshorn er laget av keratin, det samme som fingernegler. Det er ikke smertefullt for neshornet å få det fjernet.

Men det kan likevel være en stressende og ikke helt risikofri prosedyre.

Hornet vokser ut igjen og må fjernes igjen etter 18-24 måneder om det skal holdes kort.

Færre døde

Andelen svarte neshorn uten horn økte fra 0 prosent i 2013 til 63 prosent i 2020 i Sør-Afrika. Praksisen tiltok fra 2017. 

I samme tidsrom sank krypskytingen. Avhorningen kan være en årsak til det. Men det er ikke sikkert, skriver forskerne. For eksempel kan bedre vakthold eller lavere lønnsomhet for krypskyttere være andre årsaker.   

Antallet naturlige dødsfall sank også i perioden. 

Avhorningen hadde altså ikke noen negativ effekt på overlevelsen. Men forskerne så en endring i adferden.

Brukte mindre områder

Neshorn som hadde fått hornet fjernet, beveget seg over mindre områder og møtte færre neshorn, oppdaget forskere.

Forskerne så på hvor store områder neshorn beveget seg over før og etter de fikk hornet fjernet. 

Gruppen ble sammenlignet med neshorn som ikke var avhornet. 

Avhorningen hadde drastisk effekt på hvor store områder neshornene brukte. 

Hunner reduserte sitt hjemmeområde med over 50 prosent og hanner med nesten 40 prosent. 

– Unngår hverandre mer

Neshorn lever mye alene, men trenger også å treffes. Forskerne undersøkte om et mindre hjemmeområde hadde noe å si for hvor ofte neshorn møtte hverandre. 

De så på tre populasjoner og fant ut at avhorning reduserte den sosiale kontakten. 

Forskerne beregnet at avhornede neshorn hadde 37 prosent mindre sjanse for å møte en annen enn før de fikk hornet fjernet, ifølge Science. 

– Vi tror det handler om selvtillit. De mister hovedforsvaret sitt, så de føler seg sårbare, og hanner unngår hverandre mer, sier Vanessa Duthé til Science. Hun er  , doktorgradsstudent ved University of Neuchâtel i Sveits.

Michael Knight er leder for en spesialgruppe for afrikanske neshorn i Verdens naturvernunion og har ikke deltatt i studien. Han er enig. 

– Ta av hornet, og – herregud – du har mistet statusen din.

Stiller spørsmål ved konsekvensene

Forskerne skriver at avhorningen hadde tydelige effekter for neshornene og at dette reiser spørsmål om hvilke konsekvenser praksisen vil få på lang sikt. 

Konsekvensene kan både være positive og negative. 

En mulighet er at mindre hjemmeområder gir plass til flere neshorn. Men det kan også være at de får tilgang til mindre mat med lavere kvalitet. 

Videre kan avhorning kanskje endre hvilke hanner som får parret seg. 

Forskerne konkluderer med at det er mulig at avhorning er viktig for å hindre krypskyting, men at det bør gjøres med stor forsiktighet. 

Videre skriver de at praksisen bør følges opp med nøye overvåking for å forstå langtidskonsekvensene. 

Mest kontakt om natten

Sam Ferreira, som er ekspert på store pattedyr i Verdens naturvernunions spesialgruppe for afrikanske neshorn, mener studien er robust og god. 

– Resultatene fremhever viktige utilsiktede konsekvenser når man søker å bruke indirekte tilnærminger som avhorning for å møte samfunnspresset på neshorn, sier han til The New York Times

Raoul du Toit er leder for bevaringsorganisasjonen Lowveld Rhino Trust i Zimbabwe. Han er mer skeptisk. 

Du Toit sier til Science News at langtidsstudier i Zimbabwe ikke har vist at avhorning er knyttet til redusert hjemmeområde for hunner. Han sier også at sosial kontakt mellom svarte neshorn for det meste skjer om natten.  

– Prøvestørrelser på rundt 20 neshorn i tre områder, antagelig med dagtidsobservasjoner, er relativt begrenset for å trekke atferdsmessige konklusjoner som kan gjelde for begge kjønn, sier han.

Referanse: 

Vanessa Duthé, m. fl.: «Reductions in home-range size and social interactions among dehorned black rhinoceroses (Diceros bicornis)», PNAS, 12. juni 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS