Et program som legger til støy på skjermen gjør det lettere for barn med store lese- og skrivevansker å lese og huske hva som står på skjermen, viser forskning fra Høgskulen på Vestlandet.

Støy og flimring på skjerm hjelper dyslektikere til å lese og huske bedre

Med rett nivå av støy på skjermen øker både leseforståelsen og hukommelsen for barn med lese- og skrivevansker. De som leser godt, opplevde ingen endring.

Det viser en studie som er gjennomført av forskere ved Høgskulen på Vestlandet. 30 barn ble delt inn i tre ulike grupper ut fra prestasjonene i svenske lesetester. De som var gode lesere, barn med små lesevansker og de som hadde store lesevansker.

– Det var barna med store lesevansker som hadde god effekt. De med små lesevansker opplevde enten ingen forskjell, eller at det ble vanskeligere å oppfatte teksten sammen med støyen. Dermed er det de som er vanskeligst å behandle, som kan dra nytte av dette, sier professor Göran Söderlund til NTB.

Som å gi dem briller

Han har ledet forsøket som for første gang viser en sammenheng mellom visuell støy og kognitive evner som hukommelse og leseferdigheter hos barn med lese- og skrivevansker. Studien er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Brain and Behavior.

Söderlund sammenligner forsøket med å gi nærsynte barn briller. Og som med brillestyrke må du finne rett støynivå på skjermen for at leseforståelsen skal øke. Virkningen er også som å sette på briller. Den kommer umiddelbart. Alt som trengs, er et program som trinnløst kan stille inn støynivået nøyaktig til det nivået som er riktig for den enkelte.

– Potensialet er enormt. Vi har programvare for å tilføre denne støyen på hvilken som helst tekst. Du kan legge inn Ibsen på laptopen med passe mengde støy og bare lese på. Teknikken finnes og kan tas i bruk i morgen, sier Söderlund.

Rett mengde støy

Han har tidligere gjort lignende forsøk der barn med konsentrasjonsvansker eller ADHD opplevde bedring når lydopptak ble tilsatt støy.

Mekanismen som gjør at støy på skjerm eller i lydopptak bedrer hukommelse og forståelse, kalles stokastisk resonans og forsterker et ellers svakt signal.

– Paradoksalt nok gjør pixel- eller lydstøyen at noen oppfatter signalet bedre. Hør på en tone og senk volumet akkurat under hørselsgrensen. Legger du til støy som også er akkurat under hørselsgrensen, kommer tonen tilbake. Støyen interagerer med lydbølgene. Men du må ha rett mengde støy i det rette millisekundet. Da kan støyen puffe signalet over hørselsgrensen, sier Göran Södergren til NTB.

Vil undersøke varige endringer

Professoren ønsker å forske videre på om trening med visuell støy over lengre tid kan gi varige endringer i hjernen til barn med lese- og skrivevansker.

Han ønsker også å se om det er noen sammenheng mellom ADHD og lese- og skrivevansker. Halvparten av barn med ADHD sliter også med lese- og skrivevansker. Nesten halvparten av barna med skrive- og lesevansker har også vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon.

– Likevel forskes det helt separat på de to områdene. Nå har jeg bevist at både ADHD-barn og barn med lese- og skrivevansker blir bedre av støy. Vi mistenker at det er noe felles biologisk mellom de to gruppene. Det bør finnes noe som er felles for ADHD og dysleksi, og forskerne på de to områdene bør finne sammen og snakke med hverandre, sier Göran Södergren.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS