Hvert år blir flere tusen barn i USA drept eller såret med skytevåpen. Her undersøker en kunde en pistol i en forretning i Chicago. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

1300 barn dør av skuddskader i USA hvert år

Skader forårsaket av skytevåpen krever årlig 1300 liv blant barn under 17 år i USA. I tillegg blir 6000 barn påført ikke-dødelige skuddskader.

En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet – og enkeltindivider – påføres i forbindelse med bruks av skytevåpen. Studien fra det amerikanske folkehelseinstituttet omtales som den mest omfattende om dette temaet og tar for seg tall for årene 2002–2014.

På en gjennomsnittsdag blir 19 barn og unge drept eller såret av et skytevåpen. Gutter, tenåringer og svarte er de gruppene som peker seg ut som ekstra utsatt.

I tillegg til de tørre tallene var det flere klare funn som ble publisert i den medisinske journalen Pediatrics mandag.

De fleste skadene og dødsfallene var resultatet av villede handlinger. Drap og selvdrap var de viktigste årsakene til dødelige skuddskader, mens overfall var den største årsaken til ikke-dødelige skader.

Dødsraten er rundt 2 per 100 000 barn per år, og den er dobbelt så høy for svarte barn. For skader er raten 8 per 100 000 per år. Antall drap falt med en tredel fra 2007 til 2014. I den samme perioden økte antall selvdrap med nesten to tredeler. Også selvdrapsraten økte i løpet av perioden.

De fleste utilsiktede dødsfallene skjedde i forbindelse med lek med våpen og ved at avtrekkeren ble trykket inn uten at det var meningen. De fleste som ble såret av slike vådeskudd, håndterte ikke våpenet selv. Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skjøt seg selv ved et uhell, 40 prosent.

I en artikkel som følger undersøkelsen, påpekes det at det er «både fornuftig og klokt» for leger å snakke om våpensikkerhet med foreldre, særlig dem som oppbevarer våpen hjemme.

– Det kan hjelpe å minne oss selv og våre foreldre om at vårt budskap om sikker oppbevaring av våpen i hjem med barn er på linje med det våpenrettighetsgrupper og sportsskyttergrupper anbefaler, sier dr. Eliot Nelson ved University of Vermonts barnesykehus.

Powered by Labrador CMS