Røyskatten er lystmorderen framfor noen i skogen akkurat nå. Her er det en røyskatt i høstdrakt som har fanget et bytte den kan ha planer om å spise. Men i sommer er altså røyskatten også en lystmorder – eller 'overskuddsdreper' som forskerne kaller det. (Foto: Erlend Haarberg, Samfoto)
Røyskatten er lystmorderen framfor noen i skogen akkurat nå. Her er det en røyskatt i høstdrakt som har fanget et bytte den kan ha planer om å spise. Men i sommer er altså røyskatten også en lystmorder – eller "overskuddsdreper" som forskerne kaller det. (Foto: Erlend Haarberg, Samfoto)

Lystmordere er på ferde i skogen

I skogen i Sør-Norge er det nå enormt med mus. Det får lystmordere til å gå amok mellom grantrærne.

Smågnagerår kommer med 3 til 5 års mellomrom.

I 2014 har musene i skogen ynglet ekstra kraftig.

I store deler av Sør-Norge er det akkurat nå hundre ganger mer mus enn hva det kan være i et mindre godt museår.

Også i Nord-Norge er det trolig mer mus enn normalt.

Lystmorderne

På stier og på stein i skogen kan du i disse dager ofte se døde mus, som ikke er spist opp.

Muselikene har gjerne bare et lite sår på kroppen.

– Dette er overskuddsdreping, forteller professor i biologi Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø.

Lystmorderne som har gått løs på musene kan være alt fra rovpattedyrene rev og røyskatt, til kråke og skjære.

Mårdyret snømusa, som ser ut som en liten røyskatt, er nok en ivrig musedreper. Snømusa er det minste av rovpattedyrene i naturen vår. 

Det er rett og slett jaktinstinktet som får disse rovdyrene til å gå amok og slakte mus i tusenvis.

Verst herjer trolig røyskatten med musene. Med snømusa som en god nummer to.

– Røyskatten kan opptre som ulv i en saueflokk om det finnes så mye mus som det nå åpenbart er sørpå, forteller Ims på telefon fra Tromsø.

Godt år for småvilt og huggorm

Forskere fra instituttet Skog og Landskap i Ås har gjennom tre tiår fulgt med på smågnagerbestanden i Finnskogen. Her har forskerne knapt sett mer mus og skoglemen enn i år, forteller forsker Jørund Rolstad.

I Lierne i Nord-Trøndelag får forskning.no kontakt med Per Gustav Thingstad, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han kan bekrefte at det er mye mus både i skogen og på fjellet også der.

– Røyskatten og snømusa er eksperter på å drepe mus. De har gode tider nå. Rødreven er mer av en generalist, men tar også mye mus, forteller Thingstad.

Røyskatten er utrolig kjapp og kan være vanskelig å fotografere. Dette bildet er tatt i en steinur i Telemark av Svein Holo. (Foto: (Samfoto))
Røyskatten er utrolig kjapp og kan være vanskelig å fotografere. Dette bildet er tatt i en steinur i Telemark av Svein Holo. (Foto: (Samfoto))

– Flere rovfugler og ugler er også helt avhengige av mus. Det gjelder dyr som musvåk, fjellvåk, kattugle, perleugle, lappugle og haukugle.

Thingstad tror årets oppblomstring av smågnagere i skogen kan komme til å bety mye for produksjonen av småvilt det kommende året.

Også huggormen har et godt år i år, den har både funnet mye mat og hatt det godt og varmt.

Det kan bety mer huggorm neste år.

Mye mus i skogen i sommer kan også bety at det blir mer mus i veggene på hytter og hus kommende høst. Inne i husveggene har nemlig skogmussa og til dels også klatremusa tatt mye av plassen husmusa hadde før.

Har du sett mye døde mus i skogen i år? Fortell gjerne om hva du har sett og hvor du har vært i leserkommentar-feltet under her.

Powered by Labrador CMS