Det er umulig å si hva det er som gjør noen voldelig. Men noen faktorer dukket stadig opp da forskere fulgte menn gjennom oppveksten deres i 28 år. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.)

Kan man forutsi hvem som blir voldelig?

En svensk-amerikansk studie peker på noen faktorer som kan være avgjørende hos unge gutter som vokser opp til å bli voldelige menn.

Den nye studien viser at traumer i barndommen, områder med høy arbeidsledighet, høy kriminalitet og dårlige skoler kan ha en langsiktig negativ effekt på unge gutter.

Studien gjelder amerikanske menn fra Pittsburgh, men en av forskerne bak studien, svenske Lia Ahonen, mener det også kan gjelde nordiske menn.

– Forskning har gjentatte ganger vist at risikofaktorer for vold er like på tvers av kulturelle grenser, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Fulgt i 28 år

Ahonen og kollegene har fulgt 1517 menn siden 1987. I dag har 39 av dem blitt dømt for drap og 287 for alvorlige voldsforbrytelser.

Forskerne tok blant annet sikte på å forklare hva det er som skal til for at noen menn blir voldelige. Forskjellen på de som er voldelige, og de som begår drap, er ikke særlig stor.

– De som begår dap har helt fra begynnelsen av vært forbundet med flere risikofaktorer og har nesten alltid opplevd traumer i barndommen, forklarer Ahonen i en pressemelding.

Jo flere risikofaktorer som dukket opp tidlig i guttenes liv, jo større sjanse var det for at de senere utøvde vold.

Ofte gatevold

I Ahonens studie er alle drapstiltalene knyttet til gatevold. Men hun mener at flere av risikofaktorene som er avgjørende for voldsmennene, kan forebygges.

– Vi har fokusert på dynamiske faktorer, det vil si risikoer i barndommen som det går an å forandre. Ett eksempel er foreldrenes stressnivå. Her kan intervensjonsprogram gjøre en forskjell og gi den støtten foreldrene trenger, sier Ahonen.

Selv om dette gjelder amerikanske forhold, tror Ahonen at studien kan si noe generelt om hva som gjør menn voldelige.

– Generaliserbarheten i denne studien vil være ganske god, om man ser bort ifra for eksempel gjengkulturer, skriver hun til forskning.no.

Hvorfor akkurat disse faktorene går igjen blant voldelige menn, kan hun ikke si for sikkert.

– Det som er en risikofaktor for ett individ, behøver ikke være det for et annet. Det er en gåte som gjenstår å løses, skriver Ahonen.

Referanse:

Ahonen, L. (et al.) The Prediction of Young Homicide and Violent Offenders. Justice Quarterly (2015) [sammendrag]

Powered by Labrador CMS