null (Foto: Colourbox)

Vil forutsi hvem som får prostatakreft

Genstudier avslører mer om hvem som har størst risiko for kreftsykdommen.

Prostatakreft

Prostata er en kjertel hos menn som ligger under urinblæren og rundt den øverste delen av urinrøret.

Prostatakreft gir som oftest ingen symptomer, men følgende kan være tegn på sykdom:

- Hyppig vannlating
- Tynn og svak urinstråle
- Vansker med å tømme blæren
- Blod i urinen
- Ryggsmerter eller forverring
av tidligere ryggproblemer

Kilde: Kreftforeningen, brosjyren Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte.

Kreft kan være arvelig, og du løper en større risiko dersom du har visse genvarianter.

En ny, stor genstudie legger enda en bit i puslespillet om risikoen for prostatakreft.

Forskere fra en rekke land har jobbet sammen for å kartlegge genene til mer enn 80 000 menn, halvparten med prostatakreft.

De lette seg gjennom 10 millioner genetiske markører og fant 23 nye områder i genene som kan knyttes til denne kreftformen.

Før kjente forskerne til 76 genetiske markører knyttet til prostatakreft, nå er de dermed oppe i 100. Til sammen kan disse 100 si mer om risikoen for å få kreft.

Kombinasjon av risikogener

Det er ingen andre kreftformer som er kartlagt genetisk på en så grundig måte, skriver forskerne.

Håpet er å kunne si mer om arveligheten ved prostatakreft.

Kombinasjonen av genvarianter virker sammen og gir høyere risiko.

– Vi kan ikke se på ett gen for å beregne risikoen, vi må se på alle 100, sier en av de mange forskerne bak studien, Jyotsna Batra ved Queensland University of Technology i Australia, i en pressemelding.

Foreløpig indikerer funnene at genvariantene kan forklare en tredjedel av risikoen ved å ha kreft i familien.

De ti prosentene menn med flest risikogener, har nesten seks ganger så høy risiko for å få kreft som befolkningen sett under ett.

Men mye annet enn gener, for eksempel livsstil, kan påvirke hvem som får kreft.

Aggressiv kreft

Mutasjoner i gener kan påvirke hvor alvorlig prostatakreften blir for de som rammes, har tidligere studier vist.

Den aggressive formen for prostatakreft er utbredt i Afrika.

Forskerne bak den nye studien studerte folk fra Europa, Afrika, Japan og Latin-Amerika, og fant at noen typer risikogener er spesielle hos afrikanere.

De fleste i studien hadde den ikke-aggressive krefttypen.

Nå vil forskerne finne ut mer om den aggressive typen.

– Det å kunne forutsi den aggressive typen før den spres må være et mål for framtidig forskning, for selv når prostataen er fjernet kan noen få kreftceller ta liv, sier Batra.

 

Referanse:

Al Olama, A. A., m.fl.: A meta-analysis of 87 040 individuals identifies 23 new susceptibility loci for prostate cancer. Nature Genetics Letter, online 14. september 2014.

Powered by Labrador CMS