Helt om natten, blind om dagen

Dachshunder er i sitt ess på nattestid, men så snart dagslyset kommer krypende endrer de personlighet og blir usikre og keitete. De lider av dagblindhet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes noen dyr og mennesker som er blinde kun på dagtid.

Ulike former for dagblindhet (tapp-stav degenerasjon) forekommer hos både mennesker, rotter og forskjellige hunderaser.

Så langt er strihåret dachs den eneste hunderasen der lidelsen er blitt registrert i Norge.

- Unge, dagblinde hunder er usikre og klønete i sterkt dagslys, mens de fungerer som normalt i mørke.

- Etter hvert som hundene blir eldre, mister de også evnen til å se om natten, slik at de til slutt blir helt blinde, forklarer Ernst-Otto Ropstad, som forsker på dagblindhet ved Norges veterinærhøgskole (NVH)

Leter etter gen

Forekomsten av tilsvarende lidelse hos menneske er omkring ett tilfelle for hver 40 000. fødsel.

Siden tilstanden hos menneske skyldes mange forskjellige gen-mutasjoner, er det mye større variasjon i symptomene hos dagblinde mennesker.

Disse kan variere fra nedsatt synsevne, lysskyhet, fargeblindhet og “svarte flekker” i synsfeltet til total blindhet.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved NVH forsker på en gruppe dagblinde dachser, samt hunder som bærer anlegg for lidelsen men som ikke selv har fått sykdommen.

- Målet vårt er å finne ut eksakt hvilke forandringer som skjer i netthinnen, samt å finne genet som forårsaker lidelsen, sier Ropstad.

Øyets anatomi

"Normal netthinne. Hunder ser ca. seks ganger bedre i mørket enn mennesket."

Øyet kan grovt sett deles i fremre og bakre segment. Fremre segment består av hornhinne, fremre øyekammer, regnbuehinne (iris) og linse.

Bakre øyekammer består av glasslegeme, synsnerve og netthinne (retina).

I netthinnen omdannes synsinntrykkene til elektriske impulser, disse går via synsnerven opp til hjernen, slik at hunden kan oppfatte synsinntrykkene.

I netthinnen er det to hovedgrupper av synsceller som er ansvarlig for registreringen av synsinntrykk; staver og tapper. Det er disse som i første rekke blir rammet når en hund utvikler progressiv retina atrofi (PRA) og dagblindhet.

Symptomer

Dagblindhet er en netthinnelidelse der først tappene, deretter stavene svekkes gradvis, slik at hundene til slutt blir helt blinde.

- Tappene er lite lysfølsomme og står for farge- og detaljsyn. Dagblinde hunder ser som regel lite eller ingenting i sterkt sollys, men ser nesten som normalt i mørket, forklarer Ropstad.

- De vil ofte være usikre når de beveger seg i dagslys og vil som regel ha unormalt små pupiller i skarpt lys.

Symptomene er ofte til stede allerede når hundene er noen uker gamle, og tilstanden forverres etter hvert som hundene blir eldre.

Synstest

Hundene synstestes ved hjelp av elektroretinografi(ERG) på fastsatte alderstrinn.

Forandringer på cellenivå undersøkes ved hjelp av immunohistokjemi, lys- og elektron-mikroskopi.

Hovedformålet med undersøkelsene er å fastslå hvorvidt dagblindhet er en medfødt lidelse eller, om forandringene skjer etter fødselen.

- Dagblindhet hos strihåret dachs er en velegnet modell for tilsvarende lidelser hos mennesker, og et langsiktig mål er å muliggjøre behandling av tilstanden hos både hund og menneske, sier Ropstad.

Diagnose

"Netthinne fra dagblind hund"

Tradisjonelt er “øyelysing” mest brukt for å stille diagnosen dagblindhet.

Øyelysing går ut på at man visuelt vurderer netthinnen ved hjelp av en lyskilde og en forstørrende linse.

Ulempen ved øyelysing, er at sykdommen må ha kommet relativt langt før man kan se forandringer i netthinnen.

Særlig hos raser som utvikler lidelsen sent, er det et problem at de får diagnosen etter at de er blitt så gamle at de kan ha blitt brukt i avl.

De siste årene har det blitt utviklet gentester som gjør det mulig å oppdage arvelige netthinnelidelser hos en rekke forskjellige raser.

Det finnes to hovedtyper av gentester: en type der man har isolert selve genet, og en annen type der man bruker markørgener som ligger i nærheten av det defekte genet.

Førstnevnte regnes for å være sikker, mens sistnevnte er forbundet med noe større usikkerhet avhengig av avstanden til sykdomsgenet.

ERG er en diagnosemetode som går ut på å måle spenninger fra netthinnen ved stimulering med lys av varierende styrke og frekvens. Undersøkelsen gjøres i full narkose i et helt mørk rom.

Spenningene måles ved at man fester elektroder til hundens hode, og noen spesiallagde kontaktlinser som settes på hornhinnen.

De elektriske impulsene som oppstår, blir registrert og bearbeidet av et spesialutviklet dataprogram. Resultatene kommer ut i form av kurver, som man kan bruke til å regne seg fram til stavenes og tappenes funksjonsnivå.

Unngå avl på syke dyr

Det har vært gjort vellykkede forsøk med behandling av medfødt nattblindhet hos briard i USA.

Behandlingen går ut på at man injiserer genmodifisert materiale rett under netthinnen.

Dette er imidlertid en utrolig kostbar og komplisert operasjon, slik at det lite trolig at den vil være tilgjengelig som standard behandling på hund med det første.

Effekten av behandling er foreløpig også av forbigående karakter.

Det viktigste tiltaket for å hindre PRA og dagblindhet er å unngå å avle på hunder som har lidelsene eller er anleggsbærere for disse.

Det er derfor viktig med jevnlig øyeundersøkelse av hunder av de rasene der man vet at arvelige netthinnelidelser forekommer.

Det er anbefalt å undersøke alle hunder ved ett-, fire- og sjuårsalder. Avlshanner skal undersøkes årlig og avlstisper før hvert kull.

Referanse:

Hamel, CP. Cone rod dystrophies. Orphanet Journal of Rare Diseases.2007,2:7.

Powered by Labrador CMS