Det er ikke godt å si om homeopatisk behandling kan hjelpe produksjonsdyr med infeksjonssykdommer, konkluderer ny studie.   (Illustrasjonsfoto: Matthew J Thomas / Shutterstock / NTB scanpix)
Det er ikke godt å si om homeopatisk behandling kan hjelpe produksjonsdyr med infeksjonssykdommer, konkluderer ny studie. (Illustrasjonsfoto: Matthew J Thomas / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskerne mangler svar på om homeopati virker på gårdsdyr

En stor gjennomgang av forskningen kan verken bekrefte eller avkrefte om homeopati i noen tilfeller kan erstatte antibiotika i landbruket.

En stor gjennomgang av forskningen kan verken bekrefte eller avkrefte om homeopati i noen tilfeller kan erstatte antibiotika i landbruket.

I Mattilsynets veileder om økologisk landbruk står det at bøndene skal velge homeopati framfor vanlige legemidler, dersom det virker mot denne sykdommen.

Men anbefalingen er kontroversiell, skrev blant annet NRK Viten i 2012.

For hva vet vi om hvor godt homeopati virker på husdyr?

Det spørsmålet er ikke så lett å besvare.

Kan ikke anbefale noe

Det er gjort en del studier av bruken av homeopatiske midler på husdyr. Og noen forskere, også i Norge, har dessuten forsøkt å oppsummere kunnskapen. Men resultatene har spriket. Noen har konkludert med en viss virkning, andre ikke.

Nå har imidlertid Caroline Doehring og Albert Sundrum fra Universitetet i Kassel gjort et nytt forsøk.

De har gått igjennom det som finnes av studier på bruk av homeopati på dyr i situasjoner der man ellers ville brukt antibiotika. De skriver selv at dette er den hittil grundigste gjennomgangen på temaet.

Konklusjonen ble som følger:

Det finnes ikke nok dokumentasjon for en virkning til at behandlingsmetoden kan anbefales mot infeksjonssykdommer hos produksjonsdyr.

Kan ikke utelukke effekt

Doehring og Sundrum har oppsummert resultatene fra 52 studier på høns, gris og storfe, publisert i perioden fra 1989 til 2014.

28 studier konkluderte med at homeopatmedisinen virket bedre enn behandlinga i kontrollgruppa, mens 22 fant at den ikke gjorde det. To studier endte uten konklusjon.

Dermed kan vi ikke utelukke at homeopatisk behandling av infeksjonssykdommer kan ha en medisinsk virkning. Men resultatene betyr heller ikke at det virker, skriver forskerne i siste utgave av Veterinary Record.

Ingen undersøkte det samme

Det er mye usikkerhet knyttet til de ulike studiene. Et betydelig problem er at ingen av de 52 studiene undersøkte den samme behandlingen for samme sykdom i samme art.

Dette betyr at ikke et eneste forsøk er blitt repetert og bekreftet – noe som kunne ha styrket konklusjonen i disse studiene. I stedet må alle ses på som ubekreftede enkeltstudier.

Før mer og bedre dokumentasjon er på plass kan vi rett og slett ikke anbefale bruk av homeopatiske midler i stedet for antibiotika, konkluderer forskerne.

Referanse:

C. Doehring, A. Sundrum, Efficacy of homeopathy in livestock according to peer-reviewed publications from 1981 to 2014, Veterinary Record, desember 2016.

Powered by Labrador CMS