Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni. (Foto: Vestre viken)
Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni. (Foto: Vestre viken)

Gir ut ny fagbok om schizofreni

– Betegnelsen og begrepet schizofreni er 110 år gammelt, og diagnosen er i dag under et visst press. Diskusjonen har temperatur både innenfor og utenfor fagmiljøene. En kritisk holdning til både diagnosen og diagnostikken er nødvendig, og boken berører denne diskusjonen i flere av kapitlene, sier forskningssjef i Klinikk for psykisk helse og rus, Paul Møller.

Han har nå gitt ut boken Schizofreni en forstyrrelse av selvet.

– Likevel, uavhengig av holdningen til diagnosen, er de kliniske fenomenene. Det vil si de svært markerte endringene i opplevelse og atferd – udiskutabelt til stede – og setter dype og smertefulle spor i svært mange enkeltmennesker og familier gjennom store deler av deres liv.

– Både menneskene og opplevelsene fortjener fornyet og kritisk oppmerksomhet, og målsettingen med boken er å formidle en modell til bedre forståelse, for også å kunne hjelpe bedre, forteller Møller entusiastisk.

Boken gir en første samlet fremstilling på norsk av subjektivitetsmodellen. Den representerer et «nytt» og supplerende bidrag til forståelse av schizofreni og psykose. Anførselstegnet indikerer at perspektivet egentlig ikke er nytt, men at det de siste 10–15 år er gjenoppdaget, gjenopplivet og reformulert i lys av ny kunnskapsutvikling.

Powered by Labrador CMS