Har du lovet at nissen kommer med mye fint til jul, hvis barna oppførte seg pent? Den slags barneoppdragelse kan gi skumle effekter. (Foto: Colourbox)

Ikke så lurt å belønne barn med gaver

Har du tenkt å legge alt barna ønsker seg under juletreet i år? Gir du gaver som lokkemiddel for god oppførsel, kan de bli mer materialistiske som voksne.

«Hvis du er snill i hele år, så kommer nissen med gaver!» Slike utsagn er godt ment, men blir det brukt som middel i barneoppdragelsen, kan du gjøre barna en bjørnetjeneste.

Foreldre som belønner barna med gaver som ledd i oppdragelsen, kan gi dem utfordringer senere. Personer som hadde opplevd dette i barndommen, ble mer materielt innstilt da de ble voksne, med alt det kan medføre av negative konsekvenser.

Det viser en ny studie fra University of Missouri og Illinois University i Chicago.

Belønning av skoleresultater

Forskerne ville finne ut om hendelser i barndommen og foreldrenes oppdragelsesmetoder kunne forklare hva slags forbrukeradferd personene fikk i voksen alder. Det var særlig tre strategier som førte til mer materialisme, fant forskerne ut:

  • Å belønne barn med gaver når de har oppnådd noe, som å gjøre det bra på fotballaget eller oppnå beste karakter på skolen.
  • Å gi gaver som en måte å vise hengivenhet.
  • Å straffe barn ved å ta fra dem eiendeler, som eksempel favorittleken eller et videospill.

Når foreldre bruker materielle goder som middel for å oppnå en ønsket oppførsel, vil det påvirke hvilke holdninger barna får som voksne overfor seg selv og andre.

Måler suksess i antall ting

Disse personene målte i større grad enn andre både egen og andres suksess i livet ut fra hvor mange materielle goder man har, og hvor høy kvalitet det er på tingene.

De trodde også at de ville bli mer attraktive overfor andre hvis de anskaffet seg visse eiendeler.

Deltagerne som hadde opplevd at foreldrene både hadde gitt dem materielle belønninger og materiell straff i barndommen, beundret i større grad personer med dyre eiendeler.

Avvisning og materialisme

Også andre former for oppførsel fra foreldrenes side så ut til å være koplet til en mer materialistisk holdning som voksen.

Forskerne fant for eksempel en sammenheng mellom dem som hadde opplevd avvisning og materialisme.

De som følte at foreldrene enten ikke hadde hatt tid til dem eller var skuffet over dem i barndommen, hadde økt sannsynlighet for å bli materialistiske.

700 voksne spurt

Studien er basert på intervjuer med mer enn 700 voksne personer.  Deltagerne ble bedt om å rapportere om en rekke situasjoner de hadde opplevd som barn, og hvilke former for belønning og straff de hadde fått i løpet av barndommen.

De ble også spurt om hvilket forhold de hadde til sine foreldre, og hvilke holdninger de har i dag.

Bruker ting til å definere seg selv

- Voksne som ble belønnet materielt som barn, har en større tendens til å fortsette å belønne seg selv med ting, sier professor Marsha Richins. (Foto: Missouri Universitet)

- Mange foreldre har en tendens til å gi sine barn materielle belønninger, uten at de er klar over hvilke følger det kan få, sier professor i markedsføring, sier Marsha Richins ved Trulaske College of Business ved Universitetet i Missouri.

Hun mener en forklaring på sammenhengen kan være at barn som får slike belønninger, blir mer tilbøyelig til å bruke eiendeler for å definere og forbedre seg selv.

- Barn som blir belønnet materielle ting, vil fortsette å belønne seg selv med materielle goder i større grad enn andre når de blir voksne. Dette er et kjennetegn ved det å ha en materialistisk innstilling, sier hun i en pressemelding.

Forskerne mener at dette gir grunn til bekymring både på personlig plan og med tanke på miljøet. Materialisme er en belastning for miljøet på grunn av overforbruk og sløsing av varer. 

Føler mindre velvære

Flere tidligere studier har vist at en materialistisk holdning kan føre til flere problemer.

De som er materialistiske oppgir også i større grad enn andre at de har et lavere trivselsnivå.

Materialistiske personer har også mye høyere risiko for å begynne med gambling og pådra seg økonomiske problemer. De har til og med større risiko for samlivsproblemer.

- Det finnes også forskning som viser at materialisme henger sammen med depresjon, angst og lav selvtillit, tilføyer professor Ellen Kathrine Nyhus ved Universitetet i Agder.

Hun viser til flere studier som har påvist slike sammenhenger.

Lær dem takknemlighet

- Det er helt i orden å kjøpe ting til barna, men husk å oppmuntre dem til å være takknemlige, sier førsteamanuensis Lan Chaplin ved Illinois Universitet, Chicago. (Foto: Universitet i Illinois, Chicago)

Studien har Richins utført i samarbeid med Lan Chaplin, førsteamanuensis i markedsføring ved Illinois University i Chicago.

- Det er greit å ønske å kjøpe ting til barna, men husk å oppmuntre dem til å være takknemlig for alle mennesker og ting de har i sine liv, sier Chaplin.

Hver gang barna uttrykker  takknemlighet, blir de mer bevisst på hvor heldige de er, noe som baner vei for dem til å være mer sjenerøse og mindre materialistiske. Det barna virkelig trenger er din tid og oppmerksomhet, sier Richins. 

Ifølge forskeren kan man dempe materialistiske holdninger ved å lære barna takknemlighet og gavmildhet. 

Referanse:

Marsha Richins og Lan Chaplin: Material Parenting: How the Use of Goods in Parenting Fosters Materialism in the Next Generation. Journal of Consumers Research. Aprilutgaven 2015

Powered by Labrador CMS