Små barn blir ikke glade av å dele, når de blir kommandert til det. (Illutrasjonsfoto: Pål Hermansen/NN/Samfoto)

Barn blir glade av å dele

...men bare hvis de får gjøre det frivillig.

Små barn blir ofte oppmuntret til å dele godterier og leker med andre barn, ofte til tåresprutende protester. Men vi kjenner lite til om de kan føle oppriktig glede ved å gi bort det de har, i så ung alder.

Nå har forskere testet små barns giverglede for å finne ut mer, og resultatet er publisert i Frontiers in Psychology denne uken.

Medfødt eller tillært giverglede?

Hvorfor er noen generøse, selv når de ikke får egen materiell vinning av det? I noen tilfeller kan raushet være et tapsprosjekt. 

Vi mennesker er jo først og fremst motivert av egne interesser, ifølge tradisjonell, økonomisk teori.

Svaret er fordi det å gi, kan gjøre oss glade. Dette kan igjen forklare hvorfor mange av oss oppgir at vi liker bedre å gi enn å få.

Men lærer vi å være rause, eller er det noe som er medfødt? Og blir vi like glade når det å gi, forventes av oss?

Det ville kinesiske forskere finne ut av. 

Ble oppmuntret til å dele klistremerker

Studien ble gjort blant kinesiske barn på tre og fem år. Barna ble utstyrt med klistremerker og delt inn i to grupper.

I den ene gruppen ble barna oppmuntret til å dele klistremerker med de andre barna. I den andre gruppen fikk barna beskjed om å gi bort klistremerker bare hvis de selv ville.

Forskerne registrerte ansiktsuttrykkene deres.

Resultatet fascinerte forskerne.

Ble ikke glade når de måtte gi

Både treåringene og femåringene ga mer når de måtte. Men de som var i gruppen, som følte seg forpliktet til å dele, ble ikke glade når de ga bort sine klistremerker til jevnaldrende.   

Barna som slapp forventningspresset, og som kunne gi hvis de ville, viste merkbart større glede når de ga klistremerker til de andre barna.

De var også merkbart gladere enn dem som valgte å beholde alle merkene for seg selv.

Ikke lurt å stille for store krav

Barn får altså mindre følelsesmessig belønning hvis sosiale normer forventer at de deler, enn om de får være rause av egen, fri vilje.

– Det betyr at det er urealistisk å forvente at så unge barn skal dele under press, og så være glade over det, uttaler Zhen Wu ved Tsinghua Universitet i Kina i en pressemelding.

– Studien viser at motivasjonen for å gi, teller, tilføyer hun.

Hun mener spesielt førskolelærere vil ha nytte av å vite dette, når de skal lære barnehagebarn sosiale egenskaper.  

Skjulte forventninger

Forskeren mener det nå er spennende å finne ut mer om den positive sirkelen, der frivillig generøsitet som gir giverglede, fremmer enda mer raushet.

Hun innrømmer riktignok at studiens utforming har svakheter.

– Det er vanskelig å avgjøre om barna i den frivillige gruppen likevel var utsatt for en påvirkning av sosiale normer, innrømmer hun.

De kan altså ha følt et press om å gi, selv om de ble fortalt at de ikke måtte.

Referanse:

Zhen Wu mf: Frontiers in Psychology. 31. mai 2017.

Powered by Labrador CMS