Klesbransjens samfunnsansvar

Klærne du nettopp kjøpte kan ha blitt laget av små barnehender i Bangladesh. Få norske klesbedrifter ser ut til å ha gjort etikk og samfunnsansvar til en del av virksomheten, viser en ny pilotstudie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Som forbrukere blir vi stadig minnet om at hverdagslige ting som klær, sko og trevarer produseres under dårlige arbeidsforhold i fjerne strøk.

De lages kanskje av barn eller har sin opprinnelse i regnskogen - uten at vi vet det.

I ett års tid har en forskergruppe ved Universitetet i Stavanger jobbet med å kartlegge hvordan samfunnsansvar utøves innenfor klesbransjen og blant klesbedrifter.

De første resultatene av undersøkelsene viser at det er stor usikkerhet knyttet til hva det innebærer å vise samfunnsansvar, og hvordan aktørene skal innfri det økende kravet om å opptre etisk.

Forskerne har undersøkt norske og nordiske bedrifter.

Lang vei å gå

Få klesbedrifter ser ut til å ha gjort etikk og samfunnsansvar til en integrert del av virksomheten. Bare et fåtall av aktørene stiller for eksempel sosiale og miljømessige krav ved inngåelse av kontrakter med leverandører.

Stipendiat Bjørn-Tore Blindheim ved UiS tror det er en lang vei frem til systematiske tiltak, både på bedriftsnivå og i form av mer bindende nasjonale eller internasjonale retningslinjer.

- Så langt viser undersøkelsen at ledere fra små- og mellomstore klesbedrifter først og fremst definerer samfunnsansvar ut i fra bedriftenes tradisjonelle rolle i samfunnet: å skape profitt og dermed et grunnlag for ny virksomhet og nye arbeidsplasser, sier Blindheim.

Bedriftslederne i klesbransjen definerer i første rekke barnearbeid og miljøforhold i leverandørkjeder som sine sentrale utfordringer.

Mangler retningslinjer

- I dag er det nesten ingen norsk klesproduksjon igjen. Det meste er flyttet til land med større sosiale og miljømessige utfordringer enn de vi har her hjemme. I tillegg mangler utviklingsland ofte lover og retningslinjer som ivaretar arbeidernes rettigheter og verner om miljøet, sier Blindheim.

En uoversiktlig og desentralisert produksjon med mange underleverandører gjør det vanskelig å garantere at produksjonen skjer på en tilfredsstillende måte.

- Mange klesbedrifter ser på det å utøve samfunnsansvar som vanskelig. Det er imidlertid mulig å iverksette tiltak.

- Norske klesbedrifter kan være bevisste i forhold til hvor de plasserer ordrer, de kan stille krav ved inngåelse av kontrakter og få en tredjeparts verifikasjon på at produksjonsstedene driver i tråd med internasjonale standarder, sier han.

Powered by Labrador CMS