Mer spiserørskreft blant oljearbeidere

Oljearbeidere har fire ganger så høy risiko for å få spiserørskreft enn andre arbeidstakere, viser ny studie fra Universitetet i Bergen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jobber du med produksjon av råolje og naturgass har du opp til fire ganger så høy sjanse for å få spiserørskreft enn ellers i den yrkesaktive befolkningen, sier postdoktor Jorunn Kirkeleit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Kirkeleit har sammenlignet krefthyppighet mellom 25 000 offshorearbeidere og 400 000 andre yrkesaktive i perioden 1981–2003.

Spiserørskreft på fremmarsj

Professor Trond Riise tror at den økte risikoen for spiserørskreft skyldes kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet. Han er fra samme institutt som Kirkeleit og deltok i samme studie.

– For eksempel har det vært rapportert at denne krefttypen forekommer hyppigere blant raffineriarbeidere, feiere og pumpemenn på bensinstasjoner, forteller Riise.

I tillegg ser forskerne at krefttyper og sykdommer som relateres til livsstil går ned, mens hyppigheten av spiserørskreft går opp i ellers i Vesten.

– Dette kan tyde på at vi røyker mindre og lever sunnere, samtidig som vi blir utsatt for andre miljøfaktorer i vår hverdag som kan ha gitt økningen av denne krefttypen, sier Riise.

Avkrefter flere krefttyper

En tidligere studie av denne gruppen av oljearbeidere har vist at disse arbeidstakerne også har større sjanse for blodkreft og beinmargskreft.

Imidlertid viser denne siste studien at oljearbeidere ikke har høyere risiko for å få andre krefttyper enn spiserørskreft, blodkreft og beinmargskreft.

– Dette har betydning blant annet fordi det har oppstått rettssaker der oljearbeidere mener at de har fått ulike typer kreft som en direkte følge av arbeidsmiljøet sitt, sier Kirkeleit.

Ikke farlig å jobbe i “oljå”

Men alt i alt ser det ikke ut til at det er farligere å være oljearbeider enn andre arbeidstakere.

– Faktisk så viser studien at oljearbeiderne har mindre livsstilssykdommer og lever lenger enn den generelle arbeidsstokken i Norge, sier Riise.

Referanse:

Kirkeleit, Riise, Bjørge, Moen, Bråtveit & Christiani: Increased risk of oesophageal adenocarcinoma among upstream petroleum workers, Occupational and Environmental Medicine, published online 26 Oct 2009, doi:10.1136/oem.2009.046953.

 

Powered by Labrador CMS