Dette er Venus sett i infrarødt lys. Bildene viser en gigantisk bueformet bølge i atmosfæren. (Foto: ©Planet-C)

Gigantisk bølge i atmosfæren til Venus

Den er mer enn 10 000 kilometer fra topp til bunn og står helt stille.

Disse bildene viser noe mystisk som skjer i Venus’ atmosfære. De viser en gigantisk bølgeform som forplanter seg i atmosfæren.

Bildene er tatt av Akatsuki-sonden, en japansk romsonde som undersøker klimaet og atmosfæren på Venus. Den ble skutt opp i 2010 og gikk inn i bane rundt Venus i 2015.

Venus kalles ofte for jordens tvillingplanet, siden den er omtrent like stor og har atmosfære. Venus har også en fast steinoverflate med fjell og daler.

Men atmosfæren til planeten er svært annerledes enn vår. Den er ekstremt tett og består nesten bare av karbondioksid.

Temperaturen på overflaten er mer enn 450 grader, og øverst i atmosfæren er det et tykt lag med skyer av svovelsyre. Skyene produserer syre-regn. Det høres ikke ut som det mest gjestmilde stedet.

Akatsuki-sonden tar bilder av atmosfæren i forskjellige bølgelengder, blant annet infrarødt og ultrafiolett.

Venus slik den ser ut gjennom et teleskop. Overflaten er ikke synlig på grunn av det tykke skylaget. (Foto: NASA)

Står stille

På bildene har denne digre bølgen dukket opp. De lysere områdene er varmere, og du kan se at bølgen består av et varmt område i midten, med tynne, varme striper som går vekk fra bølgetoppen.

Den gigantiske bølgen ble observert i flere dager i desember 2015. Da måtte fartøyet ta en pause på grunn av tekniske årsaker. Den 15. januar 2016 fikk forskerne igjen mulighet til å kikke på området, men da var bølgen borte.

Dette er en såkalt stillestående bølge. Vinden beveger seg i hundre meter per sekund, men bølgen står stille i forhold til bakken under.

Så hvordan skapes en sånn bølge? Forskerne tror den skyldes en fjellparti som ligger under bølgen.

Ved hjelp av radar kan man se gjennom skyene på Venus. Dette er et kart som viser fjellpartier. Jo rødere fargen er, desto høyere er fjellene. (Foto: NASA)

Stein i elven

De mener det er en tyngdebølge, en spesiell type bølge som dannes i samspill med fjellene, tyngdekraften og forskjellige sjikt av atmosfæren.

Det kan sammenlignes med en stein som ligger på bunnen av en elv. Steinen presser opp en vannstrøm som danner en stillestående bølge på vannoverflaten over steinen. Selv om vannet raser av gårde, blir bølgen stående stille i forhold til steinen.  

Fjellene på overflaten presser opp en varm luftstrøm som lager forstyrrelser i øvre lag av atmosfæren.

Men denne forklaringen passer ikke helt med forskernes forståelse av Venus’ atmosfære, så akkurat hva som skjer er de fortsatt ikke helt sikre på.

Bilder som blant annet viser fargetemperaturen. Bølgen var ikke særlig synlig i det ultrafiolette spekteret. (Foto: ©Planet-C)

Referanse:

Taguchi mfl: Large stationary gravity wave in the atmosphere of Venus. Nature geoscience, januar 2017. DOI: 10.1038/ngeo2873. Sammendrag

Powered by Labrador CMS