Mener metan betyr liv på Mars

I den første publiserte studien som undersøker metan på Mars, konkluderer forfatterne med at liv er den mest sannsynlige kilden til gassen. Fagmiljøet er skeptisk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gassen metan er registrert i atmosfæren på Mars både ved hjelp av teleskoper på bakken, og i data fra romsonden Mars Express, som går i bane rundt planeten.

Forskerne lurer veldig på hvor denne gassen kommer fra. Metanet kan nemlig ikke være der uten at det finnes en kilde. Gassen blir nemlig ødelagt av solstråling ganske raskt.

Bakterier eller vulkansk aktivitet?

Metan kan dannes av bakterier, men liv er ikke den eneste mulige kilden. Vulkansk aktivitet kan også frigjøre denne gassen, men vulkanene på Mars sover. Etter lang tids leting med romsonder har man ikke klart å finne noen vulkansk aktive områder på planeten.

Vladimir Krasnopolsky fra Catholic University of America i Washington DC, tror de små marsboerne gjemmer seg på noen få isolerte steder, og at resten av planeten er helt steril.

Sammen med kollegaene har han studerte data fra Canda-France-Hawaii Telescope, som står på toppen av Mauna Kea på Hawaii. Dataene viser små spor etter metan i marsatmosfæren - nærmere bestemt ti ppm (parts per million). Dette stemmer med andre forskeres estimater.

20 tonn bakterier

Forskerne er enige om at dette antyder en kilde som kontinuerlig slipper ut metan i Mars-atmosfæren. Krasnopolsky går ett skritt videre, og vurderer de mulige forklaringene.

Han hevder at det ikke finnes noen fysiske prosesser som kan forklare denne mengden med metan. Krasnopolskys konklusjon er at gassen må komme fra en biologisk kilde.

Han har til og med regnet ut hvor mange bakterier som trengs for å produsere den mengden metan som nå registreres på Mars. Han antar at marsbakteriene har den samme biokjemien som bakterier på Jorda, og kommer frem til at det kan være 20 tonn metanproduserende bakterier på vår naboplanet i dag.

Konsentrert i bestemte områder?

Spredt jevnt ut over hele planeten vil bakteriene ha mye plass for seg selv, men Krasnopolsky mener de er konsentrert i bestemte områder på planeten.

Han mener en organisert jakt etter marsboerne vil bli vanskelig, fordi metangassen blander seg for raskt med resten av atmosfæren til at det er mulig å følge den til et bestemt sted.

Nye data fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA kan imidlertid være med på å begrense områdene det er interessant å lete i.

Vanndamp og metan overlapper

ESAs romsonde Mars Express har nemlig også funnet spor etter metan i marsatmosfæren - og ikke nok med det - dataene viser at konsentrasjonen av metan og vanndamp i betydelig grad overlapper.

Dette gjelder tre områder på Mars kalt Arabia Terra, Elysium Planum og Arcadia-Memnonia.

Under den internasjonale marskonferansen i Ischia i Italia den 20. september, fortalte Vittorio Formisano fra Institute of Physics and Interplanetary Space i Italia at konsentrasjonen av vanndamp er to til tre ganger høyere her enn i andre observerte omrpåder.

Observasjoner fra NASAs romsonde Mars Odyssey viser også at det finnes et islag i disse områdene, noen titalls centimeter under overflaten. Målingene fra Mars Express viser nå at fordelingen av metan i betydelig grad overlapper med disse områdene.

Biologisk eller geologisk?

Dette antyder at både vanndamp og metan har en felles kilde under bakken. Forskerne er imidlertid fortsatt usikre på om kilden er biologisk eller geologisk. Enkelte forskere tror at vulkansk aktivitet som man enda ikke har fått øye på, kan være ansvarlig for metangassen i atmosfæren.

Andre mener det kan være liv under permafrosten på Mars. På Jorda har forskere funnet liv så langt nede som 500 meter under den kanadiske permafrosten.

Jordvarme smelter kanskje underjordisk is og presser vanndamp og andre gasser opp til overflaten. De lave temperaturene ved overflaten gjør at vannet fryser, men det kan tenkes at det finnes et lag med flytende vann under isen. Her kan det være mulig for bakterier å leve.

For tidlig å si

En annen mulighet er at geotermisk aktivitet fra varmekilder i bakken genererer metan gjennom oksidering av jern i stein. Prosessen er kjent som serpentisasjon, og slipper ut hydrogen som kombineres med karbon til å danne metan. Du kan lese mer om denne studien i saken Metan i mantelen?

Det er også verdt å nevne at det nettopp ble publisert en studie som viser at det er mulig at metan kan dannes dypt nede i Jordas mantel. Dersom dette er tilfelle på Mars, kan det kanskje forklare at gassen er tilstede i atmosfæren - uten at det trengs noen bakterier.

Generelt sett mener forskerne det er for tidlig å si noe bestemt om kildene til metanet og vanndampen.

Referanse:

V. A. Krasnopolsky, J. P. Maillard og T. C. Owen; Detection of methane in the Martian atmosphere: Evidence for life; skal publiseres i tidsskriftet Icarus, 2004.

Lenker:

ESA: Water and methane maps overlap on Mars: a new clue?
Nature: Martian methane hints at osais of life
New Scientist: Methane on Mars causes controversy
Atrobiology Magazine: Mars methane pairs with water?
BBC: Mars data gives life clue
space.com: Mars Express yields provocative observations

Powered by Labrador CMS